Ändringar i prospektet för Nordea 1, SICAV-fonder fr.o.m. 16.12.2016

Vi gör ändringar i fondprospektet för fondbolaget Nordea 1, SICAV. Ändringarna träder i kraft den 16 december 2016 om något annat datum inte anges. Det uppdaterade prospektet kommer att publiceras i december.

Läs mer (pdf, 340 KB)Öppnas i nytt fönster.