Ändringar i prospektet för Nordea 1, SICAV-fonder 1.1.2018

Vi gör ändringar i fondprospektet för fondbolaget Nordea 1, SICAV. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer (pdf, 323 KB)Öppnas i nytt fönster.