Ändringar av stadgarna för fonder som Nordea Funds Ab förvaltar per 28.10.2017

Placeringsfonderna Nordea Spara 10, Nordea Spara 25, Nordea Spara 50, Nordea Spara 75, Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad, Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig, Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig, Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt, Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Balanserad, Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Måttlig, Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Tillväxt, Nordea Stabil Avkastning, Nordea Private Banking Equity Core, Nordea Private Banking Equity Opportunities, Nordea Discretionary Global Equity och Nordea Plan Konservativ

Fondstadgarna har justerats så att de möjliggör placeringar i Kinas A-aktier via programmet China Connect. Ytterligare uppgifter om programmet Stock Connect finns i Nordea Funds Ab:s officiella fondprospekt.

Placeringsfond Nordea Plan Konservativ

Fondstadgarna har justerats så att namnet på fonden på svenska har bytts till Nordea Plan Defensiv och på engelska till Nordea Plan Defensive.

Specialplaceringsfond Nordea Aktieportfölj

Stadgarna för specialplaceringsfonden har lämnats in till Finansinspektionen för kännedom den 6.9.2017. Fondstadgarna har justerats så att de möjliggör placeringar i Kinas A-aktier via programmet China Connect. Ytterligare uppgifter om programmet Stock Connect finns i Nordea Funds Ab:s officiella fondprospekt. Ändringar i specialplaceringsfondens stadgar träder i kraft 28.10.2017

Ytterligare information

Finansinspektionen har fastställt ovan nämnda ändringar i placeringsfondernas stadgar 20.9.2017 och de träder i kraft 28.10.2017. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Stadgarna, faktabladen och provisionerna för Nordeafonderna samt andra tilläggsuppgifter finns på webbadressen www.nordea.fi /fonder och fås även via  Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 samt på Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster.

Nordea Funds Ab

Styrelsen