Ändring av stadgarna för fonden Nordea Nordiska Länder

Från paragraf 1 i fondens stadgar har omnämnandet om Avanti som är fondens marknadsföringsnamn i Sverige slopats. Dessutom har paragraf 2 i fondens stadgar ändrats på så sätt att fonden huvudsakligen placerar sina medel i värdepapper i bolag som noterats eller har sin hemvist i Norden.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna den 27 juni 2016 och de träder i kraft den 23 september 2016. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Stadgarna för fonden Nordea Nordiska Länder fr.o.m. 23.9.2016. (pdf, 91 KB)Öppnas i nytt fönster