Ändringar av stadgarna för fonden Nordea Plan Defensiv per 1.11.2017

Fondstadgarna har justerats så att namnet på fonden på svenska har bytts till Nordea Defensiv och på engelska till Nordea Defensive.

Det handlar om att korrigera ett tidigare namnbyte av fonden Nordea Plan Konservativ. Det nya namnet på fonden Nordea Plan Konservativ hade tidigare godkänts och publicerats i fel form Nordea Plan Defensiv (Nordea Plan Defensive på engelska).

Ytterligare information

Finansinspektionen har fastställt korrigeringen av placeringsfonds namnbyte 31.10.2017 och det träder i kraft 1.11.2017. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Stadgarna, faktabladen och provisionerna för Nordeafonderna samt andra tilläggsuppgifter finns på webbadressen www.nordea.fi/fonder och fås även via Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 samt på Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster.

Nordea Funds Ab

Styrelsen