Förändringar i Nordea Fund Ab:s styrelse 07.02.2014

Sammansättningen av Nordea Funds Ab:s styrelse har förändrats.
Nordea Funds Ab:s ordinarie bolagsstämma valde 6.2.2013 till följande ledamöter till styrelsen: Nya styrelseledamöter
- Nils Bolmstrand, Head of Products and Operations, Nordea Asset Management; - Mads Kaagaard, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings; - Ellen Pløger, Head of Nordea Concepts & Operating Model. Omvalda styrelseledamöter - Jukka Perttula, vice verkställande direktör, landschef, Nordea Private Banking Finland; - Allan Polack, Head of Nordea Asset Management; - Snorre Storset, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB. Styrelseledamöter vars mandattid går ut - Sara Mella, Executive Vice President, Head of Retail Operations Finland. Revisorerna blev omvalda Bolagsstämman valde revisionssamfundet KPMG Oy Ab (huvudansvarige revisor Marcus Tötterman) och suppleant CGR Timo Nummi till revisorer för bolaget och fonderna.
De av andelsägarna valda styrelseledamöterna och revisorerna kommer att väljas på den ordinarie andelsägarstämman den 23.4.2014.