Fonder

Funds Magazine 

Digital fondtidning

på finska

Beställ nyhetsbrevet
Öppnas i nytt fönster
Aktuellt Alla fonder Olika typer av fonder Aktuellt

Fonder för sparare

Diversifiering enligt placeringsprofil

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna.

Fondsparavtal

Spara automatiskt med hjälp av ett fondsparavtal

Genom att fondspara regelbundet och långsiktigt kan redan små sparbelopp växa till en betydande summa.

Andra kapitalförvaltares fonder

Placeringstjänst med alla godbitar

Andra kapitalförvaltares fonder kompletterar Nordeas fondutbud och passar för dig som vill att din portfölj består av flera kapitalförvaltares produkter.

Alla fonder

Alla Nordeas fonder i Fonder Nytt

Fonder Nytt är en onlinetjänst med fonduppgifter

I tjänsten beskrivs fondernas egenskaper och riskprofiler, placeringsinriktningar, fondandelarnas dagliga värden samt nyckeltal för avkastning och risk. I tjänsten ingår även grafer över den historiska utvecklingen.

Olika typer av fonder

Räntefonder

Placering på penning- och masslånemarknaden

Räntefonder passar dig som vill undvika stora värdefluktuationer i dina placeringar.

Blandfonder

Placering på både ränte- och aktiemarknaden

Ett färdigt diversifierat och lättskött alternativ för långsiktig placering.

Aktiefonder

En färdigt diversifierad placering på aktiemarknaden

Aktiefonder fungerar bra som långsiktiga placeringsobjekt eftersom den förväntade avkastningen men också risken är hög.

Information om fonder

 

Beställ digital fondtidning

Genom att beställa Funds Magazine får du ett arkiv fullt med intressanta nyheter och artiklar om fonder och marknaden. Den digitala tidningen utkommer på finska.

Sail boat stem  

Avkastning med ansvar

I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.