Börja spara

Ju tidigare du börjar, desto mindre behöver den enskilda sparsumman vara för att du ska nå ditt mål. Med åren samlar ditt kapital ränta på ränta.

Det placerade kapitalet fördubblas till exempel på 15 år om placeringens avkastningsnivå är fem procent.

Välj en lämplig summa som du kan öka så småningom

Om du till exempel sparar

  • 2 € om dagen = 60 € om månaden = 720 € om året
  • 5 € om dagen = 150 € om månaden = 1 800 € om året

Välj sparobjekt

För regelbundet sparande är till exempel fondsparande ett bra alternativ. Där är det minsta sparbeloppet 40 euro per månad.

Det är lätt att spara i Fonder för sparare eftersom en proffs följer marknaden och placeringsobjekten för din räkning. Bland sex Fonder för sparare hittar du lätt det bästa alternativet för dig.

För unga vuxna, 18–39 år, som sparar ihop startkapital för att köpa en egen bostad passar BSP-konton där den minsta månatliga sparsumman är 50 euro.

På kontot kan man även spara små summor. Också eSpargrisen kan hjälpa till.

Automatiskt sparande

Avtala med oss om att vi regelbundet överför pengar från ditt konto och sparar dem.

Du som sparar på kontot, i en fond eller genom en försäkring kan automatisera sparandet på så sätt att en viss summa överförs från lönekontot regelbundet, till exempel månatligen.

Kalkylator för regelbundet sparande