Vi sållar fram den viktigaste informationen för dig

Vi sållar fram den information som är väsentlig för placerare bland enorma informationsmängder och tolkar den så att du kan utnyttja den som stöd för dina beslut. I handelstjänsten på nätet uppdateras marknadsinformationen och nyheterna hela tiden.

Publikationer för placerare Rekommendationer Titta och lyssna på våra experter Publikationer för placerare

Marknadsöversikt och placeringssyn för placerarens behov

Morgonrapporten summerar betydande marknadsrörelser och bolagshändelser samt centrala vägvisare för börsdagen. 

Veckorapporten ger information om veckans viktigaste händelser och aktuella teman samt vår uppdaterade placeringssyn för tillgångsslag och aktier.

De stora linjerna för placeringsmarknaden går vi igenom i Placeringsöversikten, som publiceras varje månad,. I översikten redogör vi för vår syn på internationella tillgångsslag och aktiemarknadsregioner samt den inhemska aktie- och obligationsmarknaden.

Rekommendationer

Rekommendationerna om enskilda placeringsobjekt hjälper dig att fatta köp- och säljbeslut

  • Den inhemska modellportföljen för aktieplaceringar samlar intressanta finska aktier i en väldiversifierad portfölj.
  • Aktierna i den nya modellportföljen för nordiska aktier har plockats på så sätt att portföljen bildar en väldiversifierad nordisk aktieportfölj.
  • Rekommendationslistan Global stöder till aktieplacerare som söker global diversifiering.
  • Genom vår aktieanalystjänst får du tillgång till högklassiga aktieanalyser om nästan 300 nordiska bolag och cirka 800 bolag utanför Norden.
  • Till rekommendationslistorna om obligationslån väljer vi de intressantaste stats- och företagsobligationerna. Som stöd för ränteplacerare finns även analyser av enskilda emittenter.
Titta och lyssna på våra experter
Ipad in hand 

Marknadsnyheter som filmklipp (på finska) Öppnas i nytt fönster

Våra placeringsstrateger belyser varje vecka de intressantaste aktuella händelserna på placeringsmarknaden och Nordeas syn på marknadsutvecklingen på video.

Nordea Marketsin podcastit 

Synpunkter på ekonomin som podcast (på finska) Öppnas i nytt fönster

Lyssna på: Har utsikterna för den globala ekonomin ändrats? Hur ser det ut för ekonomin i Finland? 

I Nordea Markets poddar delar våra experter med sig av synpunkter på och översikter över aktuella trender samt lärdomar och insikter från finansvärlden.