Portföljöversikterna

ProfilportföljernaFondportföljernaFondportföljerna utan fokus på FinlandFocus Portfolio portföljerna
Focus Fond portföljerna Nordea PB Allokeringstjänst med fokus på Finland Nordea PB Allokeringstjänst utan fokus på Finland
Portföljförvaltarens månadsöversikt (pdf, 131 KB)Öppnas i nytt fönsterPortföljförvaltarens månadsöversikt (pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönsterPortföljförvaltarens månadsöversikt
(pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönster
Portföljförvaltarens månadsöversikt
(pdf, 141 KB)Öppnas i nytt fönster
Portföljförvaltarens månadsöversikt
(pdf, 195 KB)Öppnas i nytt fönster
Portföljförvaltarens månadsöversikt (pdf, 130 KB)Öppnas i nytt fönsterPortföljförvaltarens månadsöversikt (pdf, 132 KB)Öppnas i nytt fönster
Ränta (pdf, 246 KB)Öppnas i nytt fönsterRänta (pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönsterFinland (pdf, 170 KB)Öppnas i nytt fönsterRänta (pdf, 246 KB)Öppnas i nytt fönsterRänta (pdf, 244 KB)Öppnas i nytt fönster
Måttlig (pdf, 253 KB)Öppnas i nytt fönsterMåttlig (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönsterMåttlig (pdf, 249 KB)Öppnas i nytt fönsterNordic (pdf, 170 KB)Öppnas i nytt fönsterNordic (pdf, 165 KB)Öppnas i nytt fönsterMåttlig (pdf, 254 KB)Öppnas i nytt fönsterMåttlig (pdf, 250 KB)Öppnas i nytt fönster
Balanserad (pdf, 255 KB)Öppnas i nytt fönsterBalanserad (pdf, 252 KB)Öppnas i nytt fönsterBalanserad (pdf, 250 KB)Öppnas i nytt fönsterGlobal (pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönsterGlobal (pdf, 236 KB)Öppnas i nytt fönster
Balanserad (pdf, 253 KB)Öppnas i nytt fönsterBalanserad (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönster
Tillväxt (pdf, 255 KB)Öppnas i nytt fönsterTillväxt (pdf, 253 KB)Öppnas i nytt fönsterTillväxt (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönster
Tillväxt (pdf, 255 KB)Öppnas i nytt fönsterTillväxt (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönster
Aktie (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönsterAktie (pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönsterAktie (pdf, 241 KB)Öppnas i nytt fönsterAktie (pdf, 244 KB)Öppnas i nytt fönsterAktis (pdf, 241 KB)Öppnas i nytt fönster