Diskretionär portföljförvaltning

När du vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer kan du ge oss fullmakt att sköta din förmögenhet.

Diskretionär portföljförvaltning Diskretionär portföljförvaltning

När du vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer kan du ge oss fullmakt att sköta din förmögenhet på ett sätt som vi tillsammans kommer överens om utifrån dina mål och din risktolerans.

Våra erfarna portföljförvaltare följer upp marknaden och fattar enskilda placeringsbeslut för dig. Du kan också låta oss förvalta en del av ditt kapital och själv fatta beslut om resten.

Diskretionär portföljförvaltning passar dig som

  • vill placera på marknader du inte känner eller som det är svårt att få tillräcklig information om 
  • inte har tid eller intresse att följa upp vad som händer på placeringsmarknaden.

Din placeringschef fungerar som Private Banking-kontaktperson även vid diskretionär portföljförvaltning och diskuterar gärna alla frågor som berör din förmögenhet och placering.