Personlig service

Grunden för vår service är erfarna och proffsiga experter inom olika områden. Eftersom vi är en internationell bank har vi de bästa förutsättningarna för att lyckas då marknaden är i gungning.

Personlig service Personlig service
Details pen in hand keyboard 

Vi kartlägger dina behov tillsammans

Nordea Private Banking erbjuder dig individuell kapitalförvaltning och ekonomiplanering. Vi beaktar dina personliga och din familjs behov samt din livssituation. Private Banking-tjänsten lämpar sig för förmögna privatkunder, organisationer och stiftelser.

Man woman looking at paper 

Vi ser möjligheterna

Grunden för vår service är erfarna och proffsiga experter inom olika områden. På så sätt har vi de bästa förutsättningarna för att lyckas då marknaden är i gungning, och utreda också invecklade ekonomiska och juridiska frågor om förmögenhet.

Happy child hands up 

Vi erbjuder erkänd kompetens

Vi är den största kapitalförvaltaren i Norden med verksamhet i alla de nordiska länderna samt Luxemburg och Schweiz. Nordea är en av de mest solida bankerna i Europa.