Vi ser möjligheterna

Grunden för vår service är erfarna och proffsiga experter inom olika områden. På så sätt har vi de bästa förutsättningarna för att lyckas då marknaden är i gungning, och utreda också invecklade ekonomiska och juridiska frågor om förmögenhet.

Gedigen erfarenhet Internationell kännedom Gedigen erfarenhet

När du har en bra uppfattning av din ekonomi och de otaliga möjligheterna i förvaltningen av den blir slutresultatet bättre. Tillsammans utarbetar vi en helhetsbild av din förmögenhet. 

Vi följer upp ändringarna i omgivningen och hurdan inverkan de samt skattemässiga och juridiska aspekter har på din förmögenhet. Vi söker sätt på vilka vi effektivt kan använda din förmögenhet för att nå den bästa möjliga avkastningen på dina medel. Vår långa erfarenhet av kapitalförvaltning hjälper oss med detta.

Vi letar också fram de rätta lösningarna i utbudet av otaliga placeringsprodukter så att du får ut det mesta av dem.

Vi är en stark bank och därför kan vi ge betjäning över generationsgränserna – vi har den kunskap som behövs för att förvalta såväl familjers som företags- och stiftelsers medel.

Internationell kännedom

Våra experter följer upp vad som händer runt om i världen. Vi förstår den globala ekonomin och finansmarknaden och vet hur de påverkar Finland och din ekonomi. 

Vi undersöker och analyserar marknaden för att kunna tolka vändningarna i världsekonomin så att de gagnar dig. 

Vi håller dig uppdaterad och skickar regelbundet rapporter till dig om hur din förmögenhet utvecklas och om något väsentligt händer på marknaden.