Vi kartlägger dina behov

Nordea Private Banking erbjuder dig individuell kapitalförvaltning och ekonomiplanering. Vi beaktar dina personliga och din familjs behov samt din livssituation. Private Banking-tjänsten lämpar sig för förmögna privatkunder, organisationer och stiftelser.

Placeringschefen Plan för förmögenheten Placeringschefen

Din partner är en erfaren placeringschef som tar sig tid att lära känna dig. Din placeringschef 

  • känner dig och dina särskilda behov
  • förstår din situation
  • erbjuder dig lämpliga lösningar. 

När vi känner dig kan vi betjäna dig på bästa möjliga sätt och du behöver inte alltid ta om din och din familjs historia från början. . 

Plan för förmögenheten

Kapitalförvaltning och experter blir viktigare då förmögenheten växer och din tid och kompetens inte längre räcker till för att sköta den. När förmögenheten växer behövs det ofta också mångsidigare tjänster. 

Vi kan också planera utöver din placeringsportfölj och fundera på sammansättningen av dina placeringar t.ex. med tanke på arv.

Tillsammans gör vi upp en plan för förvaltningen av din förmögenhet. Vi strävar efter så bra avkastning som möjligt på den risknivå du känner dig bekväm med. Våra lösningar baserar sig på undersökningar och analyser samt på vår kompetens. 

Du har nytta av oss när du vill 

  • få din förmögenhet att växa 
  • trygga dina pensionsdagar
  • planera för större anskaffningar
  • överföra medel till kommande generationer
  • planera ditt företags framtid.