Du som investerare

Det finns olika modeller för hur vi kan göra för att förvalta dina tillgångar och följa din investeringsplan. Vilket sätt som passar dig beror på hur mycket tid du själv vill lägga på din portfölj, hur intresserad du är av finansmarknaderna och hur bekväm du är med att fatta egna investeringsbeslut.

Olika tillvägagångssätt

Vi tar hand om din portfölj åt dig

Du kan välja att lämna alla dina investeringsbeslut i händerna på våra kompetenta förvaltare, som övervakar och förvaltar dina investeringar åt dig – och säkerställer att de ligger i linje med din investeringsplan och risktolerans. Detta brukar kallas för diskretionär förvaltning.
Du kan också fatta beslut kring delar av din portfölj och överlämna resten av förvaltningen till oss.

Du förvaltar dina tillgångar tillsammans med oss

Den här modellen innebär att din rådgivare i Private Banking ger dig råd och rekommendationer för att din portfölj ska utvecklas så bra som möjligt, och att du själv bestämmer om du ska följa dem.
Tillsammans skapar vi först en plan för dina investeringar och vi finns hela tiden här för dig som din sparringpartner så att du kan fatta rätt beslut.

Bygg den portfölj som passar dig bäst

Vilken investeringsportfölj är rätt för dig?