Bygg den rätta portföljen för dig

Vilken investeringsportfölj är rätt för dig? När vi har identifierat dina behov, planer och önskemål börjar vi tillsammans bygga din portfölj.

Det handlar om att blanda olika tillgångar

Alla våra investeringsråd vilar på en gedigen teoretisk grund, kombinerad med våra investeringsstrategers mångåriga erfarenhet

Din syn på risk och avkastning avgör vilken allokering du bör ha i din portfölj, vilket alltså är fördelningen av obligationer, aktier, alternativa investeringar, likvida medel och andra typer av tillgångar.

Varje tillgångsslag har olika nivåer av förväntad avkastning och risk och utvecklas på olika sätt under olika marknadsförhållanden. En blandning av olika tillgångsslag i din investeringsportfölj hjälper till att minska portföljens totala risk och att ge en mer stabil avkastning. Vi försöker uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Det handlar om att ta risk för att få avkastning, men inte om att ta onödiga risker.

Investeringslösningar

Den största delen av avkastningen i en portfölj kommer från allokeringen, det vill säga fördelningen av olika tillgångsslag. I slutändan omvandlas dessa rekommendationer till investeringsprodukter och investeringslösningar.

Som kund i Private Banking kan du välja från ett stort utbud av traditionella och alternativa investeringar, som kan kombineras för att uppfylla dina specifika behov. Inom Nordea integrerar vi även hållbarhet i våra investeringsprodukter, eftersom det är vår övertygelse att det tillför värde både till dig som kund och till samhället i stort.

Kortsiktiga taktiska förändringar

Om du är intresserad av finansmarknaderna och vill ha en mer aktiv investeringsstrategi kan vi göra kortsiktiga avvikelser från den strategiska allokeringen, med målet att ytterligare öka portföljens avkastning. Våra taktiska rekommendationer bygger på vår aktuella globala marknadssyn samt på analyser och rekommendationer från Nordeas experter inom områden som makroekonomi, aktier, valutor och obligationer.