Personlig rådgivning

Du får en placeringschef som hjälper dig att förvalta din förmögenhet. Med hjälp av regelbundna rapporter följer du upp hur din förmögenhet utvecklas.

Egen kapitalförvaltare Regelbundna rapporter Egen kapitalförvaltare

En placeringschef hjälper dig att förvalta din förmögenhet enligt dina mål. Placeringschefen har tid att grundligt sätta sig in i din situation. Via din placeringschef har du tillgång till hela Nordeas expertis.

Det är viktigt att samarbetet mellan dig och din placeringschef fungerar bra, och tillsammans hittar vi säkert den lämpligaste placeringschefen för dig.

Våra placeringschefer utvecklar ständigt sin expertis. Vi har satsat på vår Private Banking-utbildning och samarbetat med nordiska handelshögskolor redan i 20 års tid.

Regelbundna rapporter

I förmögenhetsrapporterna får du detaljerad information om innehållet i och utvecklingen av din placeringsportfölj samt om de åtgärder som genomförts. I rapporten ser du i sin helhet den del av din förmögenhet som ingår i placeringsplanen i sin helhet samt placeringar och händelser i enskilda portföljer.

Enligt dina önskemål skickar vi dig en rapport en gång i månaden eller en gång per kvartal. På nätet kan du följa upp din förmögenhet i realtid.