Personlig mäklartjänst

Som stöd för aktiva placerare erbjuder vi vår personliga mäklartjänst. Våra mäklare fungerar som samtalspartner och marknadstolkar.

Personlig mäklartjänst Personlig mäklartjänst

Är du en aktiv aktieplacerare?

Om du handlar aktivt med aktier kan du använda vår personliga mäklartjänst. Tjänsten passar dig som regelbundet handlar med aktier och har en portfölj på minst 400 000 euro.

Du får även tillgång till effektiva verktyg för aktiv handel: 

  • ett avancerat system för onlinehandel
  • mångsidig marknadsinformation  
  • bolagsanalyser.