Tjänster för stiftelser och organisationer

Hos oss betjänas du i alla placerings- och bankärenden samt förvaltningsärenden för stiftelser och allmännyttiga organisationer.

Våra tjänster Ekonomiförvaltning Administration av stipendier Bostadsservice Våra tjänster

Vi erbjuder stiftelser och allmännyttiga organisationer heltäckande tjänster under ett och samma tak. Våra placeringschefer i teamet för stiftelser och organisationer har gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning i stiftelser och organisationer.

Våra experter står till tjänst i frågor om systematisk kapitalförvaltning, och vi kan också sköta er stipendieprocess. 

Våra tjänster omfattar bl.a. 

 • en plan för förvaltning av kapital
 • byggande av en placeringsportfölj som beaktar stiftelsers och organisationers särskilda behov
 • genomförande, uppföljning och rapportering av investeringarna. 

Vierbjuder även alla de banktjänster som stiftelser och organisationer kan tänkas behöva. Vi erbjuder också ett brett utbud av administrativa tjänster och deltar i era möten om ni så önskar. 

Ekonomiförvaltning

Via våra samarbetspartners erbjuder stiftelser och allmännyttiga organisationer en komplett lösning för ekonomiförvaltningen. Vi följer med ändringar i lagstiftningen och ger råd i praktiska problem som gäller ekonomiförvaltning.

Våra tjänster omfattar bl.a.

 • bokföring och bokslut
 • löneräkning, betalningar och skatteredovisning
 • betalningsrörelse (fakturor, stipendier etc.)
 • skattedeklarationer och andra myndighetsrapporter
 • revision
 • arkivering.
Administration av stipendier

Vi erbjuder även tjänster för stiftelsers och allmännyttiga organisationers stipendieprocess. Dessa tjänster skräddarsys efter varje kunds individuella behov.

Våra tjänster omfattar bl.a.

 • redigering och publicering av stipendieannonser
 • administration av mottagnings- och handläggningsprocessen för stipendieansökningar
 • hantering av frågor om stipendier och rådgivning för sökande
 • utbetalning av stipendier och myndighetsrapportering
 • bestyrkande och sändande av protokoll
 • anmälningar till stiftelseregistret.
Bostadsservice

Hos oss får du hjälp med att förvalta hyresbostäder som er stiftelse eller allmännyttiga organisation äger. 

Våra samarbetspartners tillhandahåller bl.a..

 • upprättande av hyresavtal
 • kontroll av hyresintäkter
 • indrivning, uppsägningsprocesser
 • betalning av vederlag.