Familje- och arvsrättsliga tjänster

Vi hjälper dig att lösa dina och din familjs juridiska och skattemässiga frågor som gäller kapitalförvaltning. Hos oss får du experthjälp för att trygga din egendom i vilken livssituation du än befinner dig.

Familje- och arvsrättsliga tjänster Familje- och arvsrättsliga tjänster

Vi kartlägger din situation, jämför olika alternativ och föreslår olika lösningar som lämpar sig för dig.

Hos oss får du hjälp med exempelvis

  • att upprätta testamente, intressebevakningsfullmakt eller äktenskapsförord
  • att göra upp andra dokument såsom köpebrev för fastigheter eller bolagsavtal
  • i frågor om din och din familjs beskattning, såsom förhandsutredning av de påverkan som överföring av förmögenhet inom familjen medför samt genomförande av de åtgärder som du har valt.