Familje- och arvsrättsliga tjänster

Vi hjälper dig att lösa dina och din familjs juridiska och skattemässiga frågor som gäller kapitalförvaltning. Hos oss får du experthjälp för att trygga din egendom i vilken livssituation du än befinner dig.

Familje- och arvsrättsliga tjänster Familje- och arvsrättsliga tjänster

Vi kartlägger din situation, jämför olika alternativ och föreslår olika lösningar som lämpar sig för dig.

Hos oss får du hjälp med exempelvis

  • att upprätta testamente, intressebevakningsfullmakt eller äktenskapsförord
  • att göra upp andra dokument såsom köpebrev för fastigheter eller bolagsavtal
  • i frågor om din och din familjs beskattning, såsom planering av hur förmögenhet kan överföras inom familjen och genomförande av överföringar.

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartner som vi kan anlita för att kunna erbjuda dig den bästa expertisen.