Specialtjänster

Vår Private Banking-tjänst omfattar förvaltningen av både din familjs och ditt företags förmögenhet. Vi tillhandahåller även omfattande juridiska och skatterelaterade tjänster.

Specialtjänster Specialtjänster
 

Wealth Planning

Ibland behövs det en analys som utöver din placeringsportfölj även betraktar din situation på ett mer omfattande plan. Det finns skäl att fundera på hur du kan skydda dig mot risker eller t.ex. överföra egendom.

Generation in forrest 

Familje- och arvsrättsliga tjänster

Vi hjälper dig att lösa alla dina och din familjs juridiska och skattemässiga frågor som gäller kapitalförvaltning. Hos oss får du experthjälp för att trygga din egendom i vilken livssituation du än befinner dig. 

Corporate advisor 

Tjänster för företag och företagare

Vi sköter också förvaltningen av ditt företags placeringsbara förmögenhet på lång sikt. För dig som är ägarföretagare gör vi även upp en placeringsplan som utöver din personliga förmögenhet också beaktar ditt företags placeringsförmögenhet.

Meeting in branch hands 

Tjänster för stiftelser och organisationer

Hos oss betjänas du i alla placerings- och bankärenden samt förvaltningsärenden för stiftelser och allmännyttiga organisationer.