Vi vill vara din partner i förvaltningen av dina tillgångar

Kunderna uppskattar våra kapitalförvaltningstjänster. I början av 2017 utsåg Euromoney Nordea Private Banking till Finlands bästa kapitalförvaltare. Varför uppskattar kunderna våra tjänster?

Din bankir känner dig och din situation

Du ska känna igen dig i din placeringsportfölj. Därför bygger kapitalförvaltningen på att vi känner våra kunder. Vi vill lyssna på din historia och förstå dina mål. På detta sätt kan vi erbjuda dig lösningar efter dina behov.

Då vi planerar förvaltningen av dina tillgångar når vi det bästa resultatet genom att beakta din och din familjs livssituation och totala förmögenhet samt hur den har diversifierats mellan olika objekt. 

Vi ger dig en kompakt översikt över din förmögenhet. Vi fastställer ditt avkastningsmål och din placeringsprofil utifrån din risktolerans på kort och lång sikt. Utgående från din profil sammanställer placeringschefen tillsammans med dig en plan för förvaltningen av tillgångarna som passar dig och din familj.

Placeringsportföljens sammansättning , dvs. allokering över olika tillgångsslag, fastställs utifrån din profil. Detta innebär att den förväntade avkastningen och portföljens risknivå passar dig. Det är essentiellt att du känner din portfölj. Med en väluppbyggd portfölj behöver du inte panikera då börskurserna sjunker. I kapitalförvaltning som vill undvika onödiga risker är det viktigt att med lämpliga mellanrum uppdatera portföljens sammansättning och se till att placeringarna är tillräckligt bra diversifierade.

Utnyttja möjligheterna med din ekonomi

Då vi förvaltar dina medel håller vi dig uppdaterad om marknadshändelserna och utvecklingen av din portfölj. Vi erbjuder dig kapitalförvaltningslösningar som passar din situation och grundar sig på expertisen hos vårt internationella expertnätverk. Våra experter analyserar utförligt marknaden och utvecklingen av olika företag.

Du kan själv bestämma hur aktivt du vill följa marknaden och hur mycket du vill delta i besluten som gäller förvaltningen av dina tillgångar. Du kan också välja att våra experter helt och hållet tar hand om din portfölj.

Vi är lätta att ha göra med

Det är lätt och smidigt att uträtta ärenden hos oss. Du får kapitalförvaltningstjänster och alla andra banktjänster från samma ställe. Du betjänas av din egen placeringschef.

Vi ger dig råd i livets olika situationer. Vi finns till för dig och din familj från en generation till en annan.