Vanliga frågor om LAKS Pay

Frågor och svar om LAKS Pay

1. Hur beställer jag ett LAKS-betalningsinstrument?

Du kan beställa LAKS-betalningsinstrument i LAKS Pay-webbutiken på laks.com. 

  • Välj och betala önskat betalningsinstrument. Observera att betalningsinstrumentet skickas dig först efter att du har anslutit det till ett betalkort.
  • Det är viktigt att du kommer ihåg att ansluta ditt Nordea Mastercard-kort till LAKS-betalningsinstrumentet eller LAKS-accessoaren när du gör beställningen. Obs! Du kan ansluta bara ett Nordea Mastercard-kort, t.ex. Nordea Gold, till ditt LAKS-betalningsinstrument. Du kan inte senare ändra kortuppgifterna. När du gör beställningen observera att kombikortet omfattar två kort. Kreditkortets nummer finns tryckt på kortets framsida. Debetkortets nummer finns nere till vänster på kortets baksida.
  • LAKS Pay skickar per post betalningsinstrumentet som du beställde. Trots att ditt Nordea Mastercard-kort har anslutits till ditt LAKS-betalningsinstrument har betalningsinstrumentet inte aktiverats och det går ännu inte att betala med det. Aktivera betalningsinstrumentet i Nordea Wallet efter att du har tagit emot det.

2. Kan jag använda mitt LAKS-betalningsinstrument genast när jag har fått det?

Du kan betala med betalningsinstrumentet först efter att du har aktiverat det i mobilappen Nordea Wallet eller ringt Nordea Kundtjänst på +358 200 5000 och i appen Manage-Mii.

3. Hur aktiverar jag LAKS-betalningsinstrumentet?

Du ska aktivera LAKS Pay i både mobilappen Nordea Wallet och appen Manage-Mii.  

  • Du kan aktivera LAKS-betalningsinstrumentet i mobilappen Nordea Wallet eller genom att ringa Nordea Kundtjänst på +358 200 5000. I Nordea Wallet visas betalningsinstrumentet LAKS Pay som Universal Smart Cards Limited.
  • Ladda ner appen Manage-Mii i din telefons appbutik (App Store, Play Store). Logga in i appen via samma e-postadress som du använde för att beställa instrumentet. Appen ManageMii har ett eget lösenord som du kan nollställa med funktionen Forgot password om du har glömt det.

Obs! Du kan inte använda LAKS-betalningsinstrumentet förrän du har aktiverat det. 

4. Varför måste jag också ladda ner appen Manage-Mii?

I appen Manage-Mii kan du följa betalningar som du gjort med instrumentet och nollställa det alltid när du når en kumulativ summa på 100 euro. På det här sättet säkerställer vi att det inte går att använda instrumentet utan appen Manage-Mii om du t.ex. tappar det.

5. Är det tryggt att betala med LAKS-betalningsinstrument?

Betalningarna är trygga och använder samma teknik som kontaktlösa kortbetalningar och mobilbetalningar med Apple Pay eller Google Pay.

Läs mer om kontaktlösa betalningar här.

Läs mer om mobila betalningar här.

6. Kan jag ansluta vilket som helst Nordeakort till LAKS-betalningsinstrument?

LAKS-betalningsinstrumenten fungerar endast med Mastercard-kort. Du kan ansluta vilket som helst Mastercard-kort som Nordea har beviljat, inklusive Stockmann Mastercard, Finnair Plus Mastercard eller TUOHI Mastercard. Om du har ett kombikort kan du ansluta kortets debet- eller kreditfunktion.

7. Vad gör jag om mitt LAKS-betalningsinstrument förkommer?

Du kan tillfälligt spärra betalningsinstrumentet i appen Manage-Mii, Nordea Kundtjänst eller spärrtjänsten för kort.

8. Vad gör jag om betalkortet som jag anslutit till LAKS-betalningsinstrumentet försvinner eller stjäls?

Kontakta Nordeas spärrtjänst.

9.Var kan jag betala med LAKS-betalningsinstrument?

Du kan betala runt om i världen i betalterminaler som har funktionen för kontaktlös betalning. Kontaktlösa betalningar med LAKS-betalningsinstrument grundar sig på NFC-tekniken som används för att kontaktlöst överföra data mellan t.ex. mobiltelefoner.

10. Inverkar kortets säkerhetsinställningar på LAKS-produkter?

Ja. Det fysiska kortets säkerhetsgränser (t.ex. geografisk begränsning) gäller även LAKS-betalningsinstrumenten.