Woman drinking hot coffee in her sofa

Löneavbrottskredit

Du kan ansöka om Löneavbrottskredit då utbetalningen av din lön avbryts på grund arbetskonflikt eller permittering.

Du kan ansöka om Löneavbrottskredit om utbetalningen av din lön avbryts på grund av arbetskonflikt eller permittering. Krediten ersätter den inkomstförlust som förorsakas av ett avbrott i löneutbetalningen. Krediten kan vara mellan 2 000 euro och ett belopp som uppgår högst till två bruttomånadslöner.

 • Betalningsplanen är flexibel och betaltiden kan avtalas enligt din betalningsförmåga.
 • Du återbetalar månatligen i jämna rater.
 • Möjlighet till två amorteringsfria månader per år. 
 • Om du råkar ut för en arbetskonflikt eller blir permitterad kan du förhandla om nya villkor och betalningstider för redan beviljade lån.

Allmänt

 • Krediten beviljas som Nordeas FlexkreditÖppnas i nytt fönster.
 • Du kan fylla i kreditansökan på kontoret eller genom att ringa Nordea Kundtjänst och identifiera dig med Nordeas bankkoder.
 • När du ansöker på kontoret får du kreditbeslutet på samma gång och i Nordea Kundtjänst under samtalet.
 • Pengarna betalas in på ditt konto efter att krediten beviljats
 • Minimibeloppet av krediten är 2 000 euro och maximibeloppet är två gånger sökandens bruttomånadslön.
 • Räntan består av referensräntan 3 månaders euribor, marginal samt öppnings- och kontoavgift.
  - För kunder med lönekonto i Nordea och för nya Nordeakunder 3 mån. euribor + en marginal på 4,00 procentenheter 
  - För andra medlemmar 3 mån. euribor + en marginal på 8,00 procentenheter
 • Öppningsavgiften för krediten och övriga avgifter debiteras enligt prislistan för Flexkredit
 • Krediten är en engångskredit som inte kräver separat säkerhet.
 • Vi gör upp en betalningsplan för krediten som flexar enligt din livssituation
 • Vi kan bevilja dig en kredit per arbetskonflikt eller permittering. Krediten kan inte höjas.
 • Detaljinformation om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab

* Exempel: För kunder med lönekonto i Nordea och för nya Nordeakunder är räntan på krediten den 3 månaders euriborränta + 4,0 % marginal som noterades på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades. Med en nominell ränta på 3,88 % och en lånetid på 36 månader är den effektiva räntan 8,0 % (12/2015) på en Flexkredit på 5 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 5 591 euro och antalet betalningsrater 36. I kalkylen ingår en öppningsavgift på 125 euro och en kontoavgift på 4,50 euro/mån. när krediten debiteras automatiskt. Flexkredit beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivi gata 9, Helsingfors, på normala utlåningsvillkor.

Utlåningskriterier

Utlåningskriterier

 • Arbetskonflikten måste basera sig på beslut av ett fackförbund. Permittering eller lockout ska basera sig på beslut av arbetsgivaren eller företaget.
 • Löneavbrottskredit kan sökas senast 3 månader efter att arbetskonflikten eller permitteringen/lockouten upphört.
 • Kreditsökanden ska på begäran uppvisa ett godtagbart intyg över medlemskap i fackförbundet och/eller över avbrottet i löneutbetalningen.
 • Kreditvärdighet och tillräcklig kreditförmåga förutsätts av kredittagaren.
 • Vid beviljande av kredit iakttas Nordeas gällande utlåningskriterier.
Återbetalning av krediten
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Priser

Referensränta och marginal på Flexkredit
Referensränta *3 mån. euribor
Marginal 8,00 %
Pris på Flexkredit 
Specifikation Pris
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 2 000–5 000 €125,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp 5 001–12 000 €175,00 € 
Uppläggningsavgift, kreditbelopp över 12 000 €200,00 € 
Kontoavgift/mån., automatisk debitering4,50 € 
Kontoavgift/mån., e-faktura4,50 € 
Kontoavgift/mån., utan automatisk debitering
7,00 € 
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 € 
Höjning av kredit100,00 € 
Ändring av betalningsplan17,00 € 
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 € 
Betalningspåminnelse5,00 € 

  * När kreditförhållandet inleds bestäms referensräntans värde enligt värdet på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknas.

Ansök om kredit

 • Du kan ansöka om Löneavbrottskredit Nordea Kundtjänst eller på våra kontor.
 • När du ansöker om kredit i Nordea Kundtjänst eller på kontoret, berätta att ansökan gäller Löneavbrottskredit.

Ansök om löneavbrottskredit

Kontakt oss