Par i bil

Billån

Om du drömmer om en egen bil eller håller på att byta ut den gamla mot en nyare har du kommit till rätt ställe. Billån passar dig särskilt om du tänker köpa en begagnad bil av en privatperson och behöver kontanter för affären. Ansök om Billån efter ditt behov och förverkliga dina bildrömmar. Billån beviljas som Nordeas Flexkredit.

Billån utan säkerhet

 • Du kan få kredit från 2 000 euro upp till 50 000 euro utan separat uppläggningsavgift.
 • Lånet kan beviljas en eller, med solidariskt ansvar, två sökanden som har fyllt 18 år.
 • Du kan ansöka om Billån direkt på nätet. Du kan ansöka om kredit med Nordeas bankkoder. Om du ännu inte är kund hos Nordea kan du också ansöka om kredit med andra bankers bankkoder.
 • Billån betalas på ditt konto genast efter att krediten beviljats (mån–sön kl. 7–22.30).
 • Lånetiden för Billån är 1–10 år. Du kan dock betala extra amorteringar eller återbetala hela krediten när som helst utan extra kostnader. 
 • Du återbetalar lånet månatligen i jämna rater på den förfallodag du valt. Betalningstiden kan avtalas utifrån din betalningsförmåga. 
 • Du kan ta två amorteringsfria månader per år.

Så här ansöker du om billån utan säkerhet

Du ansöker om eller höjer billån behändigt på nätet. Billån beviljas som Nordeas Flexkredit. Fyll i ansökan om Flexkredit på nordea.fi eller i Nordeas nät- eller mobilbank. Du kan ansöka om billån med Nordeas bankkoder.

Så här ansöker du om billån:

 1. Beräkna ett lämpligt lånebelopp för din ekonomi med vår billånekalkylator. Från kalkylatorn kan du gå direkt till låneansökan.
 2. Om du inte vill använda kalkylatorn, kan du logga in på ansökan direkt med dina Nordea-bankkoder. Du hittar låneansökan på nordea.fi samt i Nordeas nät- och mobilbank.
 3. Fyll i ansökan och sänd.
 4. Du får lånebeslutet snabbt och pengarna på ditt konto genast efter att lånet har beviljats.

Lägg till en medsökande

Du kan också ansöka om Flexkredit tillsammans med en annan myndig sökande. Huvudsökanden och medsökanden ansvarar tillsammans för återbetalningen av lånet. Du kan ansöka om kredit med solidariskt ansvar på Flexkredit ansökan.

Andra alternativ för bilfinansiering

Vi erbjuder också andra finansieringsalternativ för bilköp. Förutom ett billån utan säkerhet kan du välja Nordea Finance avbetalning eller privatleasing. Läs mer om avbetalning på bil och privatleasing nedan.

Avbetalning

Nordea Finans Avbetalning är ett lämpligt alternativ då du vill köpa en ny eller begagnad bil i en bilaffär. 

Fråga försäljaren om ett avbetalningsavtal eftersom det görs i samband med att du köper bilen i bilaffären. Försäljaren ansöker om krediten och öppnar den på dina vägnar.

Billån - NF - Mor och son - SMALL

 • För privatpersoner
 • Fasta månadsrater
 • Handpenningen är 20–30 % av bilens kontanta anskaffningspris
 • Bilen står som säkerhet för avbetalningsfinansieringen
 • Du kan ansöka om avbetalningsfinansiering i bilaffären 
 • Äganderätten övergår till dig när den sista månadsraten är betald.

Bekanta dig närmare med Avbetalning.Öppnas i nytt fönster

Billeasing

Billeasing är ett smidigt alternativ där du endast betalar för användning av bilen. Nästan alla utgifter för bilen hör till det fasta månadspriset.

Du kan beställa en bil ur det breda Billeasingurvalet t.ex. hemma i soffan.

Billån - NF - Händerna på ratten - SMALL

 • För privatpersoner
 • Handpenning behövs inte
 • Ingen separat säkerhet behövs då bilen står som säkerhet för finansieringen.
 • Finansieringen ansöks om i nätbutiken då bilen beställs.
 • På förhand avtalade kilometer per år
 • I avtalet ingår service enligt serviceprogrammet och reparationer som behövs på grund av normalt slitage
 • Bilen returneras när avtalet löper ut.

Läs mer om Billeasing och ta del av bilurvalet.Öppnas i nytt fönster

Priser

Räntan och priser på Flexkredit från och med 1.9.2019

Referensräntan är 3 månaders euriborränta (som noterades den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades).

Kreditmarginalen är 2,9–8,9 % beroende på kundens totala engagemang.

Räntan och priser
SpecifikationPris

Marginal, normalpris

Marginal, förmån för bolånekunder

Marginal, förmån för Premium-kunder

8,90 %

5,90 %

2,90 %

Öppningsavgift0,00 €
Avgift för höjning av kreditlimit
0,00 €
Kontoavgift
0,01% per dag kalkylerat från beloppet beviljad kredit, högst 12,50 € per månad
Skriftliga avvecklingskostnader17 €/varje timme som börjat
Verifikat- och faktureringskopior/st.
10,00 €
Enskild ändring av faktureringsdag efter fakturering5,00 €
Permanent ändring av faktureringsdag
5,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €
Priser före 1.9.2019
Egenskaper
Återbetalning
Villkor
Konsumentkredit
Exempelkalkyl

Räntan och priser på Flexkredit från och med 1.9.2019

Referensräntan är 3 månaders euriborränta (som noterades den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades).

Kreditmarginalen är 2,9–8,9 % beroende på kundens totala engagemang.

Räntan och priser
SpecifikationPris

Marginal, normalpris

Marginal, förmån för bolånekunder

Marginal, förmån för Premium-kunder

8,90 %

5,90 %

2,90 %

Öppningsavgift0,00 €
Avgift för höjning av kreditlimit
0,00 €
Kontoavgift
0,01% per dag kalkylerat från beloppet beviljad kredit, högst 12,50 € per månad
Skriftliga avvecklingskostnader17 €/varje timme som börjat
Verifikat- och faktureringskopior/st.
10,00 €
Enskild ändring av faktureringsdag efter fakturering5,00 €
Permanent ändring av faktureringsdag
5,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €

Räntan och priser på Flexkredit

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta (som noterades den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades.)

Räntan och priser före 1.9.2019
SpecifikationPris
Öppningsavgift, kreditbelopp 2.000 - 5.000 €125,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp 5.001 - 12.000 €175,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp över 12.000 €200,00 €
Öppningsavgift, kreditbelopp över 25.000 €300,00 €
Kontoavgift/mån., automatisk debitering4,50 €
Kontoavgift/mån., e-faktura4,50 €
Kontoavgift/mån., utan automatisk debitering7,00 €
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 €
Avgift för höjning av kreditlimit100,00 €
Förlängning av betalninstid, över 14 dagar5,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse5,00 €

Kreditegenskaper

 • Du kan få Flexkredit på 2 000 - 50 000 euro.
 • Du kan göra en kreditansökan på nätet med Nordeas bankkoder.
 • Då du ansöker om lån på nätet kan du få kreditbeslutet omedelbart medan du ansöker.
 • Pengarna betalas in på ditt konto efter att lånet har beviljats (vardagar kl. 7.00–22.30).
 • Räntan består av referensräntan 3 månaders euribor och marginal, samt av en kontoavgift, som debiteras varje månad.
 • Flexkredit är en engångskredit som inte kräver separata säkerheter.
 • Vi gör upp en flexibel betalningsplan för din Flexkredit så den går att anpassa enligt din livssituation.
 • Detaljerad information om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.
 • Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab.

Flexibel betalningsplan

Såsom namnet antyder är Flexkredit flexibel. Du kan följa uppgifter om krediten i Nordeas nät- och mobilbank.

 • Betalningsplanen för Flexkredit är flexibel och du kan ändra månadsraten utifrån din betalningsförmåga.
 • Du betalar betalningsraterna månatligen i jämna rater. Du väljer själv en förfallodag för fakturan som passar dig.
 • Du kan ta två amorteringsfria månader per år. Du kan välja de amorteringsfria månaderna själv men de får inte följa på varandra. 
 • Lånetiden för Flexkredit är minst 1 och högst 10 år. Du kan också betala extra amorteringar eller återbetala hela Flexkrediten. Du kan återbetala lånet i förtid utan några extra kostnader.
 • Om du senare behöver ytterligare kredit kan du ansöka om höjning av Flexkrediten. Vi gör upp en ny betalningsplan för det höjda kreditbeloppet.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man i denna blankett använt de eurobelopp som är typiska för denna kredittyp. 

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.  

Detaljerad information om krediten finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (pdf, 113 KB)Öppnas i nytt fönster

Pris och exempelkalkyl

Exempelkalkyl för lån lyfta efter 1.9.2019.

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 8,9 %. Med en nominell ränta på 8,4 % och en lånetid på 107 månader är den effektiva räntan 12,1 % (4/2022) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 12 792,90 euro och antalet betalningsrater 107. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

För bolånekunder:

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 5,9 %. Med en nominell ränta på 5,4 % och en lånetid på 92 månader är den effektiva räntan 9,1 % (4/2022) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 10 968,25 euro och antalet betalningsrater 92. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

För Premium-kunder:

Nordeas Flexkredit är en engångskredit och räntan på den är 3 månaders euriborränta + en marginal på 2,9 %. Med en nominell ränta på 2,4 % och en lånetid på 81 månader är den effektiva räntan 6% (4/2022) på en Flexkredit på 8 000 euro. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 9 707,58 euro och antalet betalningsrater 81. Öppningsavgiften för lånet är 0 euro. I kalkylen beaktas en kontoavgift på 12,50 euro/mån., när krediten debiteras automatiskt.

Flexkredit beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors, enligt normala kreditvillkor.