Vi sänkte priset på ombyggnadslån som används för energirenovering

Priset på energi har stigit kraftigt vilket syns även i högre boende- och uppvärmningskostnader. Vi vill stötta finländare i denna utmanande situation och därför sänkte vi marginalen på ombyggnadslån för energirenoveringar från den 21 oktober 2022. ​

Läs mer och ansökÖppnas i nytt fönster

Fem skäl att ansöka om finansiering för ett energieffektiviseringsprojekt

 1. Du sparar på kostnader: att ändra fastighetens uppvärmningsmetod sänker månadskostnaderna för boendet 
 2. Du förbättrar din boendekomfort: att byta ut fönstren mot nya minskar kalldrag
 3. Försäljningsvärdet på din fastighet ökar: en välskött och underhållen fastighet behåller sitt värde och går åt snabbare 
 4. Dina växthusutsläpp minskar: i synnerhet uppvärmning orsakar ett betydande koldioxidavtryck. Genom att renovera kan du minska ditt koldioxidavtryck
 5. Din boendekomfort förbättras: tack vare ett energieffektivt värmesystem blir rumstemperaturen jämnare och lättare att justera samt luften blir renare. 

Visste du?

I Finland går merparten av hushållens energiförbrukning till uppvärmning. Att öka energieffektiviteten i byggnader sparar inte bara på kostnader utan är också en betydande ekologisk gärning. Det handlar ändå inte bara om att gynna miljön: energieffektivisering är också en positiv sak för husägaren, till exempel genom att fastighetens värde ökar.

Vi sänkte priset på ombyggnadslån som används för energirenovering

Rabatten gäller följande renoveringar som görs i småhus:​

 • byte av uppvärmningssätt (t.ex. byte av oljeuppvärmning till jordvärme)
 • köp och installation av frånluftsvärme- eller luft-vattenvärmepump
 • byte av fönster och ytterdörrar mot energieffektivare alternativ
 • tillägg av isolering i strukturerna i klimatskärmen
 • köp och installation av solpaneler
 • takrenovering då man lägger till ytterligare isolering i mellantaket.

Ombyggnadslån är lån med säkerhet. Du behöver alltså ställa exempelvis det objekt som renoveras som säkerhet för lånet. Marginalen på ombyggnadslån som används för energirenovering är lägre än på ombyggnadslån som används för annan renovering. Du kan ansöka om lån här

Ombyggnadslån prissätts alltid kundspecifikt. Lånet kräver ett kreditbeslut. Nordea kontrollerar syftet med renoveringen innan specialprissatt finansiering beviljas. Priserna har jämförts utifrån kundspecifika genomsnittliga marginaler. I prisjämförelsen har referensräntan på lånet eller andra eventuella kostnader inte beaktats. Rabatten gäller nya lån som beviljas.

Visste du att?

Då du är kund hos oss och äger ett hem drar du också nytta av den förmånliga prissättningen av Flexkredit. Du kan använda Flexkredit för små renoveringar eller exempelvis som ytterligare finansiering för köp av en luftvärmepump. Läs mer

Du kan få kredit med säkerhet hos Nordea om:

 • Du har samlat dina bankärenden hos Nordea och har regelbundna inkomster. 
 • Du har tillgängliga säkerheter (t.ex. bostad, fastighet eller placering).
 • Du har finsk personbeteckning och hemadress i Finland.
 • Du har inga anteckningar om betalningsstörningar.  

Spara på kostnader och öka värdet på din fastighet

Exempel på energirenoveringar:

 • Byte av oljeeldning till jordvärme
 • Byte av direkt elvärme till jordvärme
 • Köp av luftvärmepump
 • Solfångare eller solpaneler
 • Köp av luft-vattenvärmepump
 • Förbättring av energieffektiviteten hos fönster och dörrar
 • Förbättring av värmeisoleringen

Hur kan bostadsaktiebolag öka energieffektiviteten?

En energirenovering i bostadsaktiebolaget minskar kostnader och ökar värdet på bolaget, minskar vederlaget och skyddar därmed tillgångarna kopplade till aktierna i bostadsaktiebolaget.

Läs mer om energirenovering i bostadsaktiebolaget

Fem sätt att energirenovera egnahemshus effektivt

Boendekostnader hör till de största utgifterna för finländare med egnahemshus. Med hjälp av en energirenovering av egnahemshus kan du minska boendekostnader betydligt.

Läs mer om energirenovering egnahemshus

Vill du bo och leva energieffektivt?

Små val i vardagen och bra underhåll av fastigheten skapar en grund för att bo energieffektivt. Med energirenovering kan du påverka ditt koldioxidavtryck, dina boendekostnader och hur bekvämt det är att bo.

Läs våra tips för att förbättra energieffektiviteten

Vad är energieffektivitet?