A computer and two graphs

Ränteskydd tryggar ditt bostadslån

Den månatliga amorteringen av bostadslånet är ofta hushållets största enskilda utgift och därför är det bra att skydda bostadslånet mot ränteuppgång. Det går att förbereda sig för ränteuppgång genom att spara. Dessutom ger ränteskydd sinnesro.

Är du orolig för att räntorna stiger?

Referensräntorna på bostadslån har börjar stiga. Läs vad hemägare eller de som planerar att köpa ett hem ska veta om ränteuppgången och hur man kan förbereda sig för den.

Läs svaren på vanliga frågor om ränteuppgång

Hur inverkar ränteuppgången på bostadslån?

Som bolånekund gör du klokt i att bedöma hur din egen ekonomi tål en eventuell ränteuppgång och hur du kan förbereda dig för det.

Du gör klokt i att förbereda dig för stigande räntor till exempel genom att spara. Då får du större svängrum i din ekonomi om dina lånekostnader ökar. Du kan boka tid för ett avgiftsfritt placeringsmöte där vi berättar för dig hur du kan få flexibilitet i din ekonomi redan under lånetiden genom att börja månadsspara.

Du kan också trygga din ekonomi med hjälp av ränteskydd i fall räntan på ditt lån skulle stiga till en högre nivå än vad din ekonomi tål. Då du har ränteskydd vet du hur stora månatliga betalningsrater du högst ska betala.


Förbered dig på stigande räntor genom att spara och placera

Då du sparar månatligen i en fond kan du samla en ekonomisk buffert. När räntorna är låga har du bra möjlighet att öka på ditt sparkapital under lånetiden. Det är ett bra sätt att förbereda sig för högre räntor som i sin del kan öka lånekostnaderna.

Vill du bli kontaktad av våra rådgivare?

Räntekorridoren passar dig om

 • du uppskattar att du har kontroll över din månadsrat oberoende av räntesituationen
 • du uppskattar att du flexibelt kan ändra betalningsplanen för lånet
 • du vill njuta av låga räntor även i fortsättningen
 • du uppskattar förmånligt ränteskydd.

Läs mer om Räntekorridoren

Fast ränta passar dig om

 • du på förhand vill veta den exakta månadsraten för ditt lån
 • du vill binda ditt lån till fast ränta för 3, 5, 7 eller 15 år
 • du har ett lånebelopp på minst 20 000 euro

Observera att du inte fritt kan ändra betalningsplanen för ett bostadslån med fast ränta och att avsägelseavgifter kan tas ut för förtida återbetalning av lånet.

Om du blev intresserad av bostadslån med fast ränta kontakta Nordea Kundtjänst.

Räntetaket passar dig om

 • du vill dra nytta av låga referensräntor
 • du vill att referensräntan på ditt lån minskar då räntenivån sjunker
 • du vill ha kontroll över räntekostnaderna för ditt lån oberoende av marknadsläget
 • du uppskattar att du flexibelt kan ändra betalningsplanen för lånet

Vi debiterar en avgift enligt prislistan för räntetaket.

Läs mer om Räntetaket

Läs svaren på vanliga frågor om ränteuppgång

Älä jää yksin huoliesi kanssa

Olemme täällä sinua varten. Tarjoamme käyttöön ratkaisuja, joilla esimerkiksi lainanlyhennykset ja maksut joustavat.

Tutustu ratkaisuihimme

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Hur påverkar de stigande räntorna på månadsraterna för ditt lån?

Vår bolånekalkylator hjälper dig att räkna ut de månatliga kostnaderna för bostadslånet.

Testa bolånekalkylatorn