Tryggare boende med ränteskydd

Tänk på att trygga återbetalningen av lånet redan då du ansöker om lån. Du kan skydda dig mot stora fluktuationer i marknadsräntorna genom att ansluta ränteskydd till lånet eller genom att ta ett lån med fast ränta. Du kan ansluta ränteskydd för 3 till 15 år enligt behov. Lånetiden kan vara längre än skyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt.

Räntekorridoren passar dig om du

 • uppskattar att du har kontroll över din månadsrat oberoende av räntesituationen
 • uppskattar att du flexibelt kan ändra betalningsplanen för lånet
 • vill njuta av låga räntor även i fortsättningen
 • uppskattar förmånligt ränteskydd.

Läs mer om Räntekorridoren

Räntetaket passar dig om du

 • vill dra nytta av låga referensräntor
 • vill att referensräntan på ditt lån minskar då räntenivån sjunker
 • vill ha kontroll över räntekostnaderna för ditt lån oberoende av marknadsläget
 • uppskattar att du flexibelt kan ändra betalningsplanen för lånet
 • är beredd att betala en avgift för ränteskyddet.

Läs mer om Räntetaket

Fast ränta passar dig om du

 • på förhand vill veta den exakta månadsraten för ditt lån
 • vill binda ditt lån till fast ränta för 3, 5, 7 eller 15 år
 • har ett lånebelopp på minst 20 000 euro
 • är beredd att betala eventuella avsägelseavgifter för förtida återbetalning av lånet.

Du kan inte fritt ändra betalningsplanen för ett lån med fast ränta.

Blev du intresserad av ränteskyddet? Eller vill du veta mer om olika alternativ?

Lämna dina uppgifter så ringer vi dig. Vi ringer dig från numret 0200 5000.

Hoppsan! Vänligen tillåt cookies för att se sådant här innehåll från Nordea