Tryggare boende med ränteskydd

Det lönar sig att tänka på att trygga återbetalningen av lånet redan då du lämnar in ansökan om lån. Marknadsräntorna kan variera rejält men du kan undvika överraskningar genom att teckna ränteskydd.

Du kan ansluta ränteskydd för 3 till 15 år enligt behov. Lånetiden kan vara längre än skyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt.

Räntekorridor passar dig om...

 • du vill säkerställa att räntekostnaderna för din kredit hålls inom ett särskilt variationsintervall
 • du uppskattar möjligheten att flexibelt ändra betalningsplanen för lånet
 • du inte vill betala provision eller hävningskostnader separat.

Läs mer om Räntekorridor

Räntetak passar dig om...

 • du vill att referensräntan på ditt lån minskar då räntenivån sjunker
 • du vill att referensräntan på ditt lån inte överstiger en viss gräns då räntenivån stiger
 • du uppskattar möjligheten att flexibelt ändra betalningsplanen för lånet
 • du är beredd att betala en avgift för ränteskyddet

Läs mer om Räntetak

Fast ränta passar dig om du vill veta beloppet av månadsraten på förhand.

 • Du kan binda ditt lån till en fast ränta för 3, 5, 10 eller 15 år.
 • Efter perioden med fast ränta är referensräntan Nordea Prime som du avgiftsfritt kan byta ut mot 12 månaders euriborränta.
 • Hävningskostnader kan debiteras för förtida återbetalning av ett lån med fast ränta.
 • Du kan inte fritt ändra betalningsplanen för ett lån med fast ränta.