Tryggare boende med ränteskydd

Det lönar sig att tänka på att trygga återbetalningen av lånet redan då du lämnar in ansökan om lån. Du kan skydda dig mot stora fluktuationer i marknadsräntorna genom att ansluta ränteskydd till lånet eller genom att ta ett lån med fast ränta.

Du kan ansluta ränteskydd för 3 till 15 år enligt behov. Lånetiden kan vara längre än skyddets giltighetstid, eftersom räntornas betydelse är störst i början av lånetiden då lånebeloppet ännu är högt.

Räntekorridor passar dig om...

 • du vill säkerställa att räntekostnaderna för din kredit hålls inom ett särskilt variationsintervall
 • du uppskattar möjligheten att flexibelt ändra betalningsplanen för lånet
 • du inte vill betala provision eller hävningskostnader separat.

Läs mer om Räntekorridor

Räntetak passar dig om...

 • du vill att referensräntan på ditt lån minskar då räntenivån sjunker
 • du vill att referensräntan på ditt lån inte överstiger en viss gräns då räntenivån stiger
 • du uppskattar möjligheten att flexibelt ändra betalningsplanen för lånet
 • du är beredd att betala en avgift för ränteskyddet

Läs mer om Räntetak

Fast ränta passar dig om du vill veta beloppet av månadsraten på förhand.

 • Du kan binda ditt lån till en fast ränta för 3, 5, 10 eller 15 år.
 • Efter perioden med fast ränta är referensräntan Nordea Prime som du avgiftsfritt kan byta ut mot 12 månaders euriborränta.
 • Hävningskostnader kan debiteras för förtida återbetalning av ett lån med fast ränta.
 • Du kan inte fritt ändra betalningsplanen för ett lån med fast ränta.

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster