A computer and two graphs

Ränteskydd tryggar ditt bostadslån

Den månatliga amorteringen av bostadslånet är ofta hushållets största enskilda utgift och därför är det bra att skydda bostadslånet mot ränteuppgång. Det går att förbereda sig för ränteuppgång genom att spara. Dessutom ger ränteskydd sinnesro.

Hur inverkar ränteuppgången på bostadslån?

Uppgång i referensräntor syns för bolånekunder på räntejusteringsdagen då referensräntan på bostadslånet uppdateras. Därefter hålls räntan på samma nivå ända fram till nästa räntejusteringsdag. I nät- och mobilbanken kan du kolla vilken referensränta ditt bostadslån har.

Då räntorna stiger finns det många faktorer som påverkar förändringen av ränteutgifterna, såsom återstående lånebelopp, lånetid och amorteringssätt. Då vi beviljar dig bostadslån testar vi ditt bostadslån med en ränta på 6 procent för att försäkra oss om att din ekonomi tål en eventuell ränteuppgång.

Hur inverkar ränteuppgången på bostadslån?

Som bolånekund gör du klokt i att bedöma hur din egen ekonomi tål en eventuell ränteuppgång och hur du kan förbereda dig för det.

Du gör klokt i att förbereda dig för stigande räntor till exempel genom att spara. Då får du större svängrum i din ekonomi om dina lånekostnader ökar. Du kan boka tid för ett avgiftsfritt placeringsmöte där vi berättar för dig hur du kan få flexibilitet i din ekonomi redan under lånetiden genom att börja månadsspara.

Du kan också trygga din ekonomi med hjälp av ränteskydd i fall räntan på ditt lån skulle stiga till en högre nivå än vad din ekonomi tål. Då du har ränteskydd vet du hur stora månatliga betalningsrater du högst ska betala.

Nedan presenteras olika former av ränteskydd.

  • Räntetak
  • Fast ränta på bostadslån

Räntetaket passar dig om

  • du vill dra nytta av låga referensräntor
  • du vill att referensräntan på ditt lån minskar då räntenivån sjunker
  • du vill ha kontroll över räntekostnaderna för ditt lån oberoende av marknadsläget
  • du uppskattar att du flexibelt kan ändra betalningsplanen för lånet

Vi debiterar en avgift enligt prislistan för räntetaket.

Läs mer om Räntetaket

Fast ränta passar dig om

  • du på förhand vill veta den exakta månadsraten för ditt lån
  • du vill binda ditt lån till fast ränta för 3, 5, 7 eller 15 år
  • du har ett lånebelopp på minst 20 000 euro

Observera att du inte fritt kan ändra betalningsplanen för ett bostadslån med fast ränta och att avsägelseavgifter kan tas ut för förtida återbetalning av lånet.

Om du blev intresserad av bostadslån med fast ränta kontakta Nordea Kundtjänst.

Den bästa tiden att börja månadsspara är nu

Du sköter en stor del av dina dagliga utgifter på månadsbasis – varför inte öka din förmögenhet på samma sätt? Den bästa tiden att börja är nu.

Läs mer om varför det lönar sig att månadsspara

Borde jag amortera på lånet eller placera?

Finländare har traditionellt återbetalat sitt bostadslån i rask takt men för de flesta är det är inte det bästa alternativet. Varför det?

Läs mer om hur du kan spara under lånetiden

Miten korkojen nousu vaikuttaa lainasi kuukausierään?

Asuntolainalaskurillamme voit alustavasti arvioida, miten korko vaikuttaa lainasi kuukausierään.

Kokeile asuntolainalaskuriamme