Låneskydd Plus

När du tar ett lån kan du inte veta vad som händer under lånetiden. Med Låneskydd försäkrar du dig om att du kan amortera ditt lån planenligt även om din livssituation plötsligt ändras.

Dra nytta av fördelarna med låneskydd

Låneskydd är mycket mer än en livförsäkring. Det är en flexibel och individuell försäkring, som kan anslutas till Nordeas lån, och det beviljas personen i 18-59 års ålder. Försäkringen gäller fram till 65 års ålder.

  • Ett smart sätt att säkerställa återbetalningen av lån samt trygga din och dina närståendes ekonomi.
  • Du är inte tvungen att sälja din bostad i en svår livssituation, och eventuella besparingar behöver inte användas till att återbetala lån.
  • I den flexibla och individuella försäkringen kan du välja de skyddsslag som passar dig.
  • Du kan teckna låneskyddet till ett nytt lån eller ansluta det till ditt befintliga lån.

Nordea Låneskydd Plus beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och AXA.

Omfattande skyddsurval

Låneskyddet är en skräddarsydd försäkringslösning som du kan komplettera med skydd i händelse av arbetslöshet, sjukdomar, olycksfall och dödsfall.

  • Skydd i händelse av arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet), månatlig ersättning högst 1 350 euro. Ersättningen är skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade.
  • Skydd i händelse av allvarlig sjukdom, engångsersättning högst 150 000 euro. Ersättningen är skattefri för den försäkrade.
  • Skydd i händelse av permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall, engångsersättning högst 200 000 euro.
  • Skydd i händelse av dödsfall, engångsersättning högst 250 000 euro. 

För att försäkring ska beviljas krävs en godtagbar hälsoutredning.

Be oss göra upp en kalkyl för ditt lån och hur du tryggar din framtid. Kontakta Nordea Kundtjänst på numret 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18.

Villkor och produktbeskrivning

Läs mer i villkoren och produktbeskrivningen:

Dödsfallsskydd, skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall samt skydd vid allvarlig sjukdom, villkor  (pdf, 170 KB)Öppnas i nytt fönster  

Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, villkor (pdf, 200 KB)Öppnas i nytt fönster och Faktablad (pdf, 523 KB)Öppnas i nytt fönster för försäkringsprodukt
Nordea Låneskydd Plus, produktbeskrivning (pdf, 120 KB)Öppnas i nytt fönster

De specifika grunderna för försäkringsersättning och ersättningsbegränsningarna för försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i försäkringsavtalslagen.

Skatteuppgifterna enligt läget 1.10.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Skydden i händelse av allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga eller permanent skada på grund av olycksfall samt dödsfallsskyddet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Bolaget säljer låneskyddsförsäkringar via ombudet Nordea Bank Abp, filial i Finland. Bolaget ingår i Nordeakoncernen, som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

Skydden i händelse av arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga beviljas av försäkringsbolaget Financial Insurance Company Limited (filial i Finland FO-nummer är 1067708-2, del av AXA).  Bolagets adress är AXA, Fågelviksgatan 2, 00500 Helsingfors. Adressen till bolagets huvudkontor är AXA, Building 6, 566 Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5HR, England.  

Financial Insurance Company Limited (FICL)  är auktoriserat och reglerat av Prudential Regulation Authority www.bankofengland.co.uk/praÖppnas i nytt fönster, och av Financial Conduct Authority, www.fca.org.ukÖppnas i nytt fönster. FICL står i registret med registreringsnummer 202639. Branch i Finland regleras även av Finansinspektionen. Den finländska branchens och Nordea Livförsäkring Finland Abs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.fiva.fiÖppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Ring 0200 5000