Exempel på räntetak och effektiv ränta

Oroar du dig för räntekostnaderna för ditt lån?

Genom att ansluta Räntetak till ditt bostadslån försäkrar du dig om att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel: Du tar upp ett lån på 165 000 euro för en lånetid på 25 år. Lånets referensränta är 12 månaders euriborränta och marginal 0,63 % (2/2023). Du ansluter ett Räntetak på 3,00 % för 10 år till ditt lån. Den totala räntan på ditt lån kan alltså stiga till högst 3,63 % under Räntetakets giltighetstid. Den effektiva räntan har beräknats utan att beakta avgiften för Räntetaket. Den effektiva räntan är 4,1 % och omfattar en uppläggningsavgift på 660 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,50 euro/ månad. Antalet betalningsrater är 300 Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 262 597 euro. Månadsraten (annuitet) är 844 euro, och den omfattar inte avgiften för Räntetak som ska betalas separat. 

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

I samband med bostrasköpet ska du också betala avgifter för registrering av ägande och pantsättning av bostaden. Du ska också se till för försäkringarna för bostaden är is skick.  Om de är fråga om en fastighet förutsätter vi att du har åtminstone en brandförsäkring.

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.