Nya bostadsaktiebolag från 1.1.2019

  • Från början av 2019 har alla nya bostadsaktiebolag grundats digitalt och bostadsaktiebreven har inte längre tryckts för dessa bolag. Uppgifterna om ägande och pantsättning införs direkt i Lantmäteriverkets (LMV) aktielägenhetsregister.
  • I registret samlas så småningom heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av elektroniska bostadsaktier och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Lantmäteriverket upprätthåller aktielägenhetsregister över registreringar, ändringar och strykningar av ägande och pantsättningar och vissa begränsningar, såsom myndighetens anteckningar.

Bostadsaktiebolag som grundats före lagändringen

  • Det är inte möjligt att digitalisera enskilda bostadsaktier förrän bostadsaktiebolagen har överfört sina aktieböcker till aktielägenhetsregistret. Din disponent ger dig information om hur ditt bostadsaktiebolag genomför övergången. Uppgifterna om aktieböckerna av de bostadsaktiebolag som grundats före 2019 har från 1.5.2019 kunnat överföras till bostadsdatasystemet. Bostadsaktiebolagen ska överföra aktieböckerna till registret före utgången av 2023.
  • Om bostadsaktiebolagets aktiebok har digitaliserats och uppgifter om ägande av bostadsaktier ändras (till exempel vid bostadsköp), ska ägaranteckningen och eventuella pantsättningsanteckningar införas i aktielägenhetsregistret inom två månader från att överlåtelsehandlingen undertecknats. På samma gång makuleras aktiebrevet. Tidsfristen för digitalisering av enskilda bostadsaktier är dock tio år räknat från registreringen av bostadsaktiebolagets aktiebrev, och senast ska det göras 31.12.2033 även om ägande inte hade ändrats.

Om bostadsaktiebolaget ännu inte har digitaliserat aktieboken, antecknas ändringen av ägande som en överlåtelse på bostadsaktiebrevet på papper på samma sätt som hittills. Om du tar bostadslån för bostadsköp, handleder Nordea dig och tar hand om registreringen av de nödvändiga uppgifterna. Kontakta oss om du har frågor!

Läs mer om aktielägenhetsregistret Öppnas i nytt fönster 

Lantmäteriverkets minneslista för bostadsköpare och -säljareÖppnas i nytt fönster

Reformen grundar sig på ändringarna i till exempel lagen om bostadsaktiebolag, lagen om bostadsköp, handelsregisterlagen och företags- och organisationsdatalagen.