Statsborgen för bostadslån

När du köper en bostad kan du få statsborgen för bostadslånet. För ett BSP-lån betyder statsborgen att då du sparat 10 procent av bostadens köpesumma behöver du inga andra säkerheter än din bostad, du behöver t.ex. inte be dina föräldrar om hjälp med lånets säkerheter. Statsborgen för bostadslånet är avgiftsfri för BSP-lån. En vanlig bolånetagare ska betala en borgensavgift på 2,5 procent av borgensbeloppet.

Förutsättningar för statsborgen för bostadslånet är att låntagaren köper minst 50 procent av bostaden och att bostaden köps till låntagarens eller hens familjs eget bruk och stadigvarande boende. Bostaden ska vara belägen i Finland.

Statsborgen kan beviljas för ett vanligt bostadslån för upp till 85 procent av anskaffningspriset. Förstagångsköpare kan få statsborgen på upp till 90 procent av BSP-lånet. Om du behöver ett vanligt bostadslån utöver BSP-lånet är statsborgen för tilläggslånet avgiftsbelagd. Den längsta möjliga lånetiden för ett lån med statsborgen är 25 år.

Om du behöver statsborgen för bostadslånet kan banken ta hand om ansäkar för din del.

Statsborgen för BSP-lånet – förmånligt till ett eget hem med BSP-lån

Om du håller på att köpa din första bostad och är 15–44 år gammal, är BSP-kontot den mest lönsamma bostadssparformen. Den avgiftsfria statsborgen som beviljas BSP-bostadslånet är en av dess många fördelar. Du behöver exempelvis inte spara på BSP-bostadssparkontot varje månad, och vi betalar en tilläggsränta på 4 procent utöver inlåningsräntan på kontot. 

Läs mer om BSP-kontot.

Läs mer om Nordeas bostadslån och Guide för köp av första bostad.

Frågor kring köpet av första bostad

Hos Nordea Kundtjänst får du information och råd i dina bankrelaterade ärenden. Smidigast identifierar du dig genom att ringa från Mobilbanken. Detta kan du göra genom att öppna applikationen för Mobilbanken, sedan välja fliken "Kontakta oss" och klicka på "Telefon"-knappen.

Nordea Kundtjänst

Fråga oss, vi berättar gärna mer!

Öppna chatten

Chat