Statsborgen för bostadslån

När du köper en bostad kan du få statsborgen för bostadslånet. Du kan få statsborgen automatiskt i samband med beviljandet av bostadslånet endast genom att avtala om det – då behöver du inte ansöka om statsborgen separat. I fråga om BSP-lån innebär statsborgen att då ditt sparbelopp uppgår till 10 procent av bostadspriset behöver du inga andra säkerheter än din bostad – du behöver till exempel inte be dina föräldrar hjälpa dig med säkerheten. Statsborgen är avgiftsfri för BSP-låntagaren som inte heller behöver betala borgensavgiften. En vanlig bolånetagare ska betala en borgensavgift på 2,5 procent av borgensbeloppet.

Övriga förutsättningar för statsborgen är att låntagaren köper minst 50 procent av bostaden och att bostaden köps till låntagarens eller hens familjs eget bruk och stadigvarande boende. Bostaden ska vara belägen i Finland.

Statsborgen kan beviljas ett vanligt bostadslån för upp till 85 procent av anskaffningspriset. Förstagångsköpare kan få statsborgen för BSP-räntestödslånet upp till 90 procent. Statsborgen för tilläggslån är avgiftsbelagd. Den längsta möjliga lånetiden för ett lån med statsborgen är 25 år.

Avgiftsfritt räntestöd

Statsborgen för BSP-bostadslån omfattar avgiftsfritt räntestöd som ger bostadslånet tilläggsskydd i 10 år. Räntestödet skyddar dig mot stigande räntor – om räntenivån stiger, betalar staten 70 procent av den ränta som överskrider 3,8 procent. Även om räntan på BSP-bostadslån alltid är förmånligare än på ett vanligt bostadslån, är det möjligt att räntan någon gång stiger rejält.

Förmånligt till ett eget hem med BSP-lån

Om du håller på att köpa din första bostad och är 15–39 år gammal, är BSP-kontot den mest lönsamma bostadssparformen. Den avgiftsfria stasborgen som beviljas BSP-bostadslånet är en av de många fördelarna. Du behöver exempelvis inte spara på BSP-bostadssparkontot varje månad, och vi betalar utöver inlåningsräntan en tilläggsränta på 4 procent på kontot. 

Läs mer om BSP-kontot.

Läs mer om Nordeas bostadslån och Guiden för köp av första bostad.

Frågor kring köpet av första bostad

Hos Nordea Kundtjänst får du information och råd i dina bankrelaterade ärenden. Smidigast identifierar du dig genom att ringa från Mobilbanken. Detta kan du göra genom att öppna applikationen för Mobilbanken, sedan välja fliken "Kontakta oss" och klicka på "Telefon"-knappen.

Nordea Kundtjänst