Mies keltaisessa sadetakissa etsimässä kotia

Bostadslån - Ansök om det flexiblaste bostadslånet på marknaden

Nordeas flexibla bostadslån planeras alltid efter dina behov. Som bolånekund har du tillgång till avgiftsfria FlexAmortering och dagliga banktjänster samt en lång lånetid. Läs mer och ansök om flexibelt bostadslån på nätet.

Det lönar sig att ta bostadslån hos Nordea

Ansök om bostadslån på nätet

Ansök om bostadslån Öppnas i nytt fönster

Amortera på bostadslånet flexibelt

Bestäm själv hur mycket du amorterar på bostadslånet om du får oväntade utgifter under månaden.

Läs mer om FlexAmortering

Skydda din ekonomi och återbetalningen av lånet

Hur skulle du klara av att återbetala ditt bostadslån om livet kommer med överraskningar? Trygga återbetalningen av lånet och din familjs ekonomi med en livförsäkring.

Läs mer om försäkringen MyLife

Hur har du förberett dig på en eventuell höjning av lånets återbetalningsrat?

Gardera dig mot räntehöjningar och förbered dig på framtida ändringar.

Läs mer om ränteskydd

Skydda ditt hem och din egendom

Det är få som klarar sig med blotta turen – ett nytt hem borde också försäkras.

Läs mera om Hemförsäkring

Är det dags att köpa en egen bostad?

I stället för att betala hyra kan du också betala för en egen bostad. Exempel på bostadslån och effektiv ränta

Läs mer om effektiv ränta

Säkerheter för bostadslån

Bostadens belåningsvärde är vanligtvis 75 procent av bostadens marknadsvärde. Du kan behöva annan säkerhet för resten av lånet.

Läs mer om säkerheter för bostadslån

Amorteringssätt

Nordea erbjuder flera sätt att amortera på bostadslån. Du kan välja det amorteringssätt som passar dig bäst.

Läs mer om olika amorteringssätt för bostadslån

Priser

Bostadslån – priser

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift*0,4 % kuitenkin vähintään 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken200,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **120,00 €
Sändning av kredithandling När en kredithandling sänds till en annan bank för att få borgen eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje försändelse (inkl. 24 % moms) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **120,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.
Villkor
Anvisningar om hur kunder i andra banker sänder löneintyg

Ansök om bostadslån på nätet

Ansök om bostadslån Öppnas i nytt fönster