Nyckelkund

Om du samlar dina bankärenden i Nordea belönas du i Fördelsprogrammet. Som Nyckelkund får du många prisvärda förmåner på våra bank- och försäkringstjänster.

Förmåner på banktjänster

Anlita vårt nätverk av professionella bankrådgivare

Som Nyckelkund kan du anlita vårt nätverk av kompetenta bankrådgivare under utvidgade servicetider. Du kan sköta låneförhandlingar, försäkringar, placeringar och besparingar till exempel på ett onlinemöte.

Du sköter avgiftsfritt många dagliga bankärenden

Avgiftsfria tjänster för Nyckelkunder är bland annat brukskonto och e-kontoutdrag i nätbanken. Du får avgiftsfritt bankkoderna för användning av till exempel nät- och mobilbanken samt för identifiering när du ringer Nordea Kundtjänst. Fakturorna betalar du smidigt till exempel som e-fakturor.

Nordea Gold MasterCard är kortet för Nyckelkunder. Du får kortet utan års- eller månadsavgift. Nordea Gold-kortet omfattar försäkring för utlandsresor och det praktiska produktskyddet.

Spara

I och med att du är Nyckelkund får du en individuell sparplan. Nyckelkunder kan genom ett fondsparavtal spara regelbundet i Nordeas fonder utan teckningsavgifter.

Lån och krediter

Nyckelkunder får rabatt på uppläggningsavgiften för ett nytt lån samt flexibilitet i återbetalningen av lån med FlexAmortering.

Andra förmåner

Som Nyckelkund får du många prisvärda förmåner. Nedan några exempel på förmånerna – vi berättar gärna mer om våra andra förmåner.

 • Nordea Livförsäkring ger tilläggsskydd till personförsäkringar.
 • If-försäkringarna som du köpt via Nordea ingår också i Fördelsprogram. 
 • Nordea Kundtjänst betjänar dig per telefon mån–fre kl. 8–18.
 • När du ringer Nordea Kundtjänst går du förbi kön om du identifierar dig med dina bankkoder.
 • Om du flyttar permanent eller tillfälligt till Norge, Sverige eller Danmark får du även där motsvarande förmåner på bank- och försäkringstjänster som i Finland.
 • Nyckelkundsförhållandet och därtill hörande förmåner omfattar, om du så vill, även din make eller sambo och barn under 18 år som bor hemma.

Förutsättningar för att bli Nyckelkund

Du kan ansluta dig till Fördelsprogrammet och bli Nyckelkund om du eller din familj i Nordea har

 • ett konto för regelbundna inkomster *, och dessutom
 • produkter och tjänster från minst fem produktgrupper samt
 • sparkapital och lån sammanlagt minst 30 000 euro.


Endast kunder som inte har oreglerade krediter eller krediter som gått till indrivning kan omfattas av Fördelsprogrammet. * Med regelbundna inkomster avses att det på dagligkontot under tre månader i rad kommer in inkomster för minst 500 euro, till exempel löne-, pensions- eller företagarinkomster.

Nyckelkundsförhållandet och därtill hörande förmåner omfattar, om du så vill, även din make eller sambo och barn under 18 år som bor hemma. Anslut din familj till Fördelsprogrammet genom att skriva ut och fylla i blanketten Vår familj (pdf, 972 KB)Öppnas i nytt fönster och sända den till adressen nedan. Du behöver inget frimärke, mottagaren betalar portot.

     Nordea

     2360 APS Kundtjänst
     Kod 5001230-2501
     00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

eller beställ blanketten Vår familj genom att ringa till Kundtjänsten.

Vad räknas som sparkapital och lån?

Hela familjens totala sparkapital och lån beaktas då Kundgruppen fastställs.

Som sparkapital beaktas alla depositioner på bankkonton, sparkapital i Nordea Livförsäkring Finlands Ab:s placering och försäkringsavtal, fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland Ab, Nordea Bank Finlands Abp:s masskuldebrevslån och alla aktier som förvaras hos Nordea. Om ett konto eller annan placering är gemensam, delar vi den jämnt mellan intressenterna. 

Som lån beaktas avtalsenligt skötta krediter i Nordea, Nordea Finans Finlands Ab:s Flexkrediter, MasterCard-krediter, A1-Bilkrediter och Käyttöluotto-krediter till den del limiten eller krediten utnyttjas. Om ett lån är gemensamt, delar vi det jämnt mellan intressenterna. 

Produktgrupper

 • Bankkoder
 • Handelstjänst för placerare i nätbanken
 • MasterCard eller Visa
 • Visa Electron eller Visa Debit
 • Direktdebitering, direktbetalning, e-faktura eller kontoutdrag via nätbanken
 • Bostadslån eller lån för fritidshus
 • BoFlex
 • Flexkredit*, A1-Bilkredit*, Käyttöluotto*, studielån eller annan kredit i Nordea Bank Finland
 • FörmånsKonto, Tillväxtkonto, BSP-konto eller fondsparavtal**
 • RänteExtra-konto, Placeringskonto med fast ränta, Placeringskonto som förnyas automatiskt eller PlusKonto
 • Engångsplacering i fonder**
 • Pensionsförsäkring***
 • Sparlivförsäkring, Målspar eller Nordea Capital***
 • Nordeas masslån, indexlån eller värdepapper i förvar på värdeandelskonto i Nordea
 • Låneskydd***, Personskydd***, Räntetak eller EgenGaranti
 • If-försäkringarna som du köpt via Nordea****

* Flexkredit, A1-Bilkredit och Käyttöluotto beviljas av Nordea Finans Finland Ab.

** Fondsparavtal om eller engångsplacering i fonder som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland, till exempel fonden Nordea Europa.

*** Försäkringar beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och säljas via ombudet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike.

**** If-försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab, vars ombud är Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike.

Prisfördelar

Dagliga banktjänster

NyckelkundNormal
Månadsavgift för Brukskonto0,00 €2,00 €
Bankkoder0,00 €3,00 €
Betalning av räkningar i nätbanken med bankkoder
0,00 €0,00 €
Nordea Gold Mastercard debit/credit eller credit, månadsavgift
0,00 €6,25 €
Nordea Gold Mastercard debit/credit eller credit, årsavgift0,00 €75,00 €
Nordea Credit Mastercard eller debit/credit, månadsavgift
0,00 €4,30 €
Nordea Credit Mastercard eller debit/credit, årsavgift
0,00 €52,00 €