Barn 0-7 år

Ju tidigare du börjar spara tillsammans med eller för ditt barn, desto bättre tryggar du barnets framtid.

Börja spara i tid

Eftersom tiden är din bästa vän när du sparar, är det särskilt givande att spara till ett barn. Med ett litet månatligt belopp sparar du under årens lopp en rejäl summa till en ung vuxen till exempel för körkort, hyresgaranti eller grundplåt för en egen bostad.

Du kan skattefritt donera medel till ett barn då värdet på gåvan understiger 5 000 euro under tre år. Om du delar upp detta belopp över tre år, kan det månatliga sparbeloppet vara högst 138 euro.

Du sparar på kontot med kapitalskydd. På grund av de låga räntorna är ränteavkastningen låg, men medlen på kontot omfattas av insättningsgarantin.

Fonderna kan ge dig bättre avkastning. Då du månadssparar regelbundet planar den tidsmässiga diversifieringen ut marknadsfluktuation. Värdet på fonderna fluktuerar dock dagligen.

Om du funderar på en lämplig sparform eller om du redan har beslutat att börja fondspara för barn, kontakta Nordea Kundtjänst för att komma igång.

Gåva till bebis

Vi uppmuntrar dig att spara för barn. Vi ger ditt 6 månader gamla barn en gåva då du börjar spara regelbundet till barnet och styr barnbidragen till ett konto i Nordea. Gåvan är 20 euro då du börjar spara regelbundet på kontot och 40 euro då du börjar fondspara regelbundet.