Valutacheck

Vad är skillnaden mellan en bankcheck och en privat check?

En bankcheck är en check som banken utställt och officiellt undertecknat. Förutom utställarbanken nämns även betalande bank.

En privat check är en check som utställts och undertecknats av en privatperson eller ett företag för debitering på eget konto. Checken undertecknas då av en privatperson eller med företagets namn och underskrifter. En privat check kan endast lösas in om det finns täckning på utställarens (kontoinnehavarens) konto. Privata checkar sänds till en utländsk bank för inkassering och först därefter blir det klart om det finns täckning på kontot.

Check som betalningsinstrument

  • baserar sig på ett avtal mellan köparen och säljaren
  • är riskfylld, osäker och omodern
  • är alltid det dyraste betalningssättet för mottagaren
  • kan sakna täckning och/eller vara preskriberad.

Det lönar sig inte att ta emot en check som betalning av okända personer eller företag. I och med att användningen av checkar minskat har checkbedrägerierna och förfalskningarna blivit vanligare. 

Kreditering av check på konto

Nordea löser in bankcheckar och privata checkar endast av sina kontokunder. Checkarna tas emot för inkasso. För de checkar som hanteras som inkasso bokas medlen in på kundens konto först när checkens täckning har fåtts in från utlandet. Detta kan ta flera veckor.