Banktjänster för barn

Hos Nordea får ditt minderåriga barn behändigt dagliga banktjänster för att sköta penningärenden enkelt och tryggt.

Banktjänster för barn

Det blir ofta aktuellt att skaffa ett betalkort för barnet då hen börjar göra köp självständigt. Då ett separat brukskonto har anslutits till barnets kort kan vårdnadshavarna smidigt överföra pengar till kortkontot via sina egna nät- eller mobilbanker.

Om man öppnar egna bankkoder för barnet, kan hen själv enkelt följa saldot på kontot i mobilbanken. Vårdnadshavarna beslutar vilka konton som visas i nättjänsten och om barnet ska kunna göra gireringar.

Barnet kan använda tjänster för digitala betalningar med vårdnadshavarnas samtycke. Med Apple Pay och Google Pay kan barnet betala med en telefon och via appen Siirto behändigt överföra pengar med hjälp av ett telefonnummer. Barnet kan börja använda digitala tjänster om hen har nätbankskoder.

Kortbetalningar

Nordea Electron är ett tryggt kort för barn eftersom täckningen på kontot alltid kontrolleras då barnet gör ett köp. Dessutom kan vårdnadshavarna fastställa dygnsspecifika uttags- och köpgränser samt en geografisk begränsning för kortet. Vårdnadshavarna beslutar också om kortet kan användas för nätbetalningar. Inställningarna kan ändras i Nordea Kundtjänst.

Då man ansöker om ett Nordea Electron-kort för ett barn på nätet öppnas ett nytt brukskonto automatiskt. Om barnet redan har ett brukskonto som du vill ansluta ett nytt kort till, beställ kortet genom att ringa Nordea Kundtjänst. Det är också möjligt att till ett minderårigt barn beställa ett parallellkort till en förälders kreditkort om båda föräldrarna ger sitt samtycke till det. Ett parallellkort kan beställas till ett barn som fyllt 15 år om hen har ett eget konto och bor i samma hushåll som huvudkortsinnehavaren.

Om det minderåriga barnet har bankkoder kan man ansöka om kortet genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000. Om det minderåriga barnet inte har bankkoder, går det att beställa kortet på kontoret.

Nätbanksavtal och e-identifiering för barn

Ett nätbanksavtal kan ingås för barnet med vårdnadshavarnas samtycke. Nätbanksavtalet kan ingås på nätet eller i Nordea Kundtjänst då vårdnadshavarna har godkänt avtalet genom att identifiera sig med sina bankkoder. Avtalet kan också ingås på kontoret. Då en vårdnadshavare sköter barnets ärenden ensam behöver hen fullmakt av den andra vårdnadshavaren. Också barnet ska vara med på kontoret eftersom bankkoderna alltid överlåts personligen till den som äger dem.

Med hjälp av e-identifiering kan barnet identifiera sig i andra leverantörers nättjänster, till exempel Studieinfo och FPA, och göra nätbetalningar. E-identifieringen läggs alltid till på kontoret. Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke till att lägga till e-identifieringen i Nordea Kundtjänst.

Både barnet själv och hens vårdnadshavare ansvarar för att barnets kort, pinkod och nätbankskoder förvaras omsorgsfullt. Barnets tjänster är personliga och inga andra får använda dem.

Enkla och trygga betaltjänster för barn

Nordea Electron är barnets första betalkort.

I mobil- och nätbanken kan barnet följa upp saldot på sitt konto.

Med Apple Pay och Google Payl kan barnet betala med sin mobil.

Med hjälp av Nordea Wallet kan barnet följa upp saldot på sitt konto och köp som hen gjort.

Via appen Siirto kan barnet överföra små belopp till sina kompisar.

Med hjälp av bankkoder, e-identifiering och kodappen kan barnet betala på nätet och identifiera sig i andra leverantörers nättjänster, såsom Studieinfo och MinaKanta-sidor.

Öppna konto så ger vi din bebis en gåva

Då du på vissa villkor öppnar ett första konto för ditt barn som är under 6 månader ger vi ditt barn en gåva.

Läs mer om kontoöppning och gåva till bebis

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om sparande till barn

Inför 18-årsdagen

Många saker förändras då man fyller 18 år – även banktjänsterna.

Läs mer om banktjänster för personer som fyllt 18 år