MyLife Go - Bättre försäkringsskydd med mera vardagsmotion

En gratis förmån till våra försäkringskunder – motion kan ge dig hela 25 % högre försäkringsskydd

Utnyttja den unika förmånen

Med hjälp av den unika förmånen i personförsäkringen MyLife kan du höja ditt försäkringsskydd med hela 25 %.

  • En unik förmån i försäkringen – du rör på dig och vi höjer ditt försäkringsskydd!
  • Förmånen uppmuntrar dig till vardagsmotion – du får information om din aktivitetsnivå och hur mycket du rört på dig. Du mår och orkar bättre i vardagen då du rör på dig. 
  • Din ekonomiska trygghet ökar – en halvtimme aktiv vardagsmotion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. En timme aktiv vardagsmotion per dag höjer försäkringsskyddet med 25 %.

Du kan ansluta förmånen MyLife Go till en ny eller befintlig Nordea MyLife-försäkring. Det förhöjda ersättningsbeloppet kan gälla personförsäkringar, skydd vid allvarlig sjukdom, skydd vid permanent arbetsoförmåga samt skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall.

Hur fungerar MyLife Go?

Du använder MyLife Go med hjälp av aktivitetsappen Fjuul. Appen konverterar din dagliga motion till Fjuul-poäng som ger dig fördelar. På samma gång får du bättre kondition och ditt försäkringsskydd ökar.

Hur kan jag följa upp min aktivitet? 

Du kan följa upp din dagliga aktivitet i appen Fjuul: du ser hur många Fjuul-poäng du under en dag har samlat genom att röra på dig. Du ser också antalet Fjuul-poäng för de senaste 100 dagarna och kan alltså följa upp din aktivitet under en längre tid. 

I tjänsten Försäkringar i Nordeas nätbank ser du din aktivitetsnivå och det förhöjda beloppet av ditt försäkringsskydd.

Hur får man Fjuul-poäng och hur räknas de? 

Appen Fjuul samlar in information om din dagliga aktivitet och förvandlar informationen till Fjuul-poäng. Antalet Fjuul-poäng som du får beror på hur intensivt och hur länge du motionerar. Ju intensivare motion, desto fler poäng får du i Fjuul. Du får poäng för rask och tung motion. Lätt motionerande på lägsta nivå ger inga Fjuul-poäng. 

Till exempel en rask promenad på en dryg halvtimme motsvarar 150 Fjuul-poäng. Om du motionerar mer intensivt, till exempel springer, kan 15 minuter räcka till för att uppnå 150 Fjuul-poäng. Hur många poäng du får beror på hur intensivt och hur länge du rör på dig. Därför kan 150 poäng uppnås på flera olika sätt.  

Enklast kollar du din aktivitetsnivå genom att dagligen öppna Fjuul-appen.

Hurdan höjning av mitt försäkringsskydd kan det handla om? 

Fjuul meddelar försäkringsbolaget din aktivitetsnivå utifrån vilken ditt MyLife-försäkringsskydd höjs med 0, 15 eller 25 %. Aktivitetsnivåerna grundar sig på ett glidande medelvärde av Fjuul-poäng för de senaste 100 dagarna. 

Aktivitetsnivåerna och gränserna för dem:

  • Nybörjare 0–149 poäng, ingen höjning av försäkringsskyddet 
  • Vardagsmotionär 150–349 poäng, en höjning på 15  % av försäkringsskyddet 
  • Aktiv motionär 350– poäng, en höjning på 25 % av försäkringsskyddet 

När träder den uppnådda höjningen av försäkringsskyddet i kraft?

Din aktivitetsnivå och den eventuella höjningen av ditt försäkringsskydd träder i kraft efter att du har använt MyLife Go i 100 dagar.

Vilka personliga uppgifter om mig får försäkringsbolaget av Fjuul?

Medelvärdet av Fjuul-poängen som du samlat in under de senaste 100 dagarna och en aktivitetsnivå som beräknas utifrån medelvärdet.

Vem kan jag kontakta om jag har några frågor om appen Fjuul?

Du kan använda funktionen Skicka respons i appen Fjuul eller sända e-post till: .

Hur börjar jag använda MyLife Go?
Hur kan jag ansluta MyLife Go till min befintliga försäkring?
Regler och produktbeskrivningar

Mer motion gynnar både mig och min hund - Julia 26 år

"De fördelar jag får med MyLife Go gör mig mer motiverad och uppmuntrar till motion också då jag känner mig lat"

Läs mer om hur MyLife Go har aktiverat Julia

Min motivation att cykla har har ökat - Esa 40 år

"Ganska snabbt var jag uppe på vardagsmotionärsnivån och förhöjningen på 15 %. För det krävdes att jag cyklade cirka 10 kilometer till jobbet alla vardagar."

Läs mer om hur MyLife Go har aktiverat Esa

Motion en viktig faktor för att orka även då man blir äldre - Janna 57 år

"Till min glädje har jag också fått med mig några vänner som varit dåliga att röra på sig då jag berömt MyLife Go-egenskapen."

Läs mer om hur MyLife Go har aktiverat Janna