MyLife Go

Öka på vardagsmotionen och dra mer nytta av din försäkring. Anslut avgiftsfria MyLife Go till din MyLife-personförsäkring, rör på dig och höj ditt försäkringsskydd med upp till 25 %!

MyLife Go – rejält bättre försäkringsskydd

MyLife Go är en tjänst för att öka försäkringsskyddet för kunderna som tecknat personförsäkringen Nordea MyLife. Tjänsten kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringsskydd.

Varför MyLife Go?
  • Du mår bättre – Då du ökar din vardagsmotion mår du bättre.
  • Din ekonomiska trygghet ökar – När du är aktiv får du upp till 25 % bättre försäkringsskydd till samma pris. En unik förmån i personförsäkringen!
  • Du kan även göra andra gott – Som användare av MyLife Go har du möjlighet att delta i olika välgörenhetskampanjer.
Tjänsten MyLife Go är avgiftsfri och enkel att använda
  1. Teckna en MyLife-personförsäkring som passar din livssituation.
  2. Ladda ner aktivitetsappen Fjuul som uppmuntrar dig att röra på dig.
  3. Rör på dig! Samla aktivitetspoäng och öka beloppet av ditt försäkringsskydd.
Hur fungerar MyLife Go?

Hur fungerar MyLife Go?

Aktivitetsappen Fjuul uppmuntrar dig att komma iväg och konverterar hurtigt motionerande i vardagen till poäng som ger dig fördelar. Du får bättre kondition och ditt försäkringsskydd ökar.

Hur kan jag följa upp min aktivitet? 

I appen Fjuul kan du utöver din dagliga aktivitet följa upp utvecklingen av din aktivitetsnivå och medelvärdet av dina poäng. 

Hur får man Fjuul-poäng och hur räknas de? 

Antalet Fjuul-poäng som du får beror på hur intensivt och hur länge du motionerar. Ju intensivare motion, desto fler poäng får du i Fjuul. Poängen ges för rask motion. Motion med lägre intensitet beaktas som en del av den dagliga aktivitetstiden men den ger inga Fjuul-poäng.  

Hurdan höjning av mitt försäkringsskydd kan det handla om?   

Utifrån den aktivitetsnivå som Fjuul meddelar försäkringsbolaget kan du uppnå en höjning på 0 %, 15 % eller 25 % av ditt försäkringsskydd. 

Vad grundar sig aktivitetsnivåerna på?

Aktivitetsnivåerna (Nybörjare, Motionär, Sportare) baserar sig på ett rörligt medelvärde av Fjuul-poäng för de senaste 100 dagarna.  

Gränserna för de olika nivåerna är följande:

  • Nybörjare 0–149 poäng
  • Motionär 150–349 poäng
  • Sportare minst 350 poäng
Hur får man 150 poäng i praktiken?

Appen Fjuul samlar in information om din dagliga aktivitet och förvandlar informationen till Fjuul-poäng. Till exempel en rask promenad på en dryg halvtimme motsvarar 150 Fjuul-poäng. Om du motionerar mer intensivt, till exempel springer, kan till exempel 15 minuter räcka till för att uppnå 150 Fjuul-poäng. Poängen ges utifrån hur intensivt och hur länge du rör på dig. Därför kan 150 poäng uppnås på flera sätt.  

Hur beräknas medelvärdet av poängen?

Medelvärdet av poängen räknas utifrån ett rörligt medelvärde för de senaste 100 dagarna.

När träder den uppnådda höjningen av försäkringsskyddet i kraft?

Din aktivitetsnivå och den eventuella höjningen av ditt försäkringsskydd träder i kraft efter att du har använt tjänsten i 100 dagar.

Vilka personliga uppgifter om mig får försäkringsbolaget av Fjuul?

Medelvärdet av Fjuul-poängen som du samlat in under de senaste 100 dagarna och en aktivitetsnivå som beräknas utifrån medelvärdet. 

Vem kan jag kontakta om jag har några frågor om appen Fjuul?

Du kan använda funktionen Ta kontakt i appen Fjuul eller sända e-post till: moc.luujf@troppus.

Kampanjer
Kolla