Digitala förnyelser till förmån för våra kunder

Vi vill erbjuda våra kunder flexibla och moderna sätt att sköta försäkringsärenden. Vi utvecklar kontinuerligt våra digitala tjänster så att kunderna ska kunna uträtta sina ärenden enkelt, snabbt och tryggt – var och när som helst.

Elektroniska kundutskrifter

Elektroniska kundutskrifter

Nordea Livförsäkrings kundutskrifter blir elektroniska

Eftersom vi digitaliserar vår kundkommunikation minskar vi även mängden papperspost. Som Nordeas nätbankskund får du i fortsättningen dokumenten om ditt avtal elektroniskt till din nätbank. Förnyelsen genomförs stegvis från och med 2016.

Elektroniska dokument är enkla och trygga

När det nya elektroniska dokumentet kommer till din nätbank kan du enkelt kolla om uppgifterna i anknytning till ditt avtal är ajour och om innehållet i avtalet motsvarar dina nuvarande behov.

Ett elektroniskt dokument

  • är alltid lättillgängligt i nätbanken
  • är tryggt
  • har samma layout som utdraget på papper
  • är miljövänligt
  • är avgiftsfritt

De elektroniska dokumenten hittar du i din nätbank under Daglig ekonomi > Omaposti. Vi arkiverar dina elektroniska dokument och de finns alltid tillgängliga i nätbanken. Du kan när som helst spara de elektroniska dokumenten som sådana på din dator och vid behov även skriva ut dem. 

Om du inte har Nordeas nätbankskoder skickar vi framöver utskrifterna i anslutning till ditt avtal på papper. Också dokument i anslutning till avtalen av minderåringar och kunder som är föremål för intressebevakning kommer att finnas i pappersform.

Mobiltjänster
Nätbank