Så här ansöker du om ersättning

På den här sidan hittar du råd om hur du ansöker om ersättning med stöd av person-, pensions- och sparlivförsäkringar som Nordea har beviljat.

Du kan sända ansökan om ersättning med stöd av Personskydd och Nordea MyLife med den elektroniska ersättningsansökan – du hittar anvisningar nertill på sidan. Efter att du har sänt den elektroniska ersättningsansökan ber vi dig sända oss ett meddelande via nätbanken, välj Personförsäkringar och meddela oss om din ersättningsansökan. Nordea Försäkring Finland Ab skickar dig ett krypterat meddelande via Omaposti. Genom att svara på meddelandet kan du tryggt sända oss läkarutlåtanden och övriga bilagor. Uppgifter om hälsotillstånd får inte sändas med ett vanligt meddelande via nätbanken.

Ansökan om ersättning med stöd av Låneskydd kan inte sändas elektroniskt. Om du har möjlighet att skriva ut och skanna ersättningsansökan följ anvisningen nedan: Sänd oss ett meddelande via nätbanken, välj Personförsäkringar och meddela oss att du håller på att sända en ersättningsansökan. Nordea Försäkring Finland Ab skickar dig ett krypterat meddelande via Omaposti. Genom att svara på meddelandet kan du tryggt sända oss ersättningsansökan, läkarutlåtanden och eventuella övriga bilagor. Uppgifter om hälsotillstånd får inte sändas med ett vanligt meddelande via nätbanken.

Dödsfallsersättningsansökan kan skickas elektroniskt via OmapostiÖppnas i nytt fönster. Välj ”Livförsäkringar” som mottagare av meddelandet.

I fråga om alla produkter kan ansökan om dödsfallsersättning lämnas på Nordea Banks kontor.

Allmänna anvisningar om ansökan om försäkringsersättning

 1. Fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget. Portot är betalt inom Finland och från utlandet 
Beakta när du ansöker om dödsfallsersättning (med stöd av livförsäkring):  

Dödsfallsersättningen betalas ut i enlighet med förmånstagar-förordnandet i försäkringen. Om det finns flera förmånstagare ska varje förmånstagare lämna sin egen ersättningsansökan jämte bilagor. Mer information om förmånstagar-förordnanden hittar du på denna sida under Bilagor till ersättningsansökan.

Ersättningsansökan i nätbanken

Med den elektroniska ersättningsansökan i nätbanken kan du ansöka om ersättning med stöd av Personskydd och MyLife samt alla andra försäkringsskydd utom dödsfallsskyddet.

Så här ansöker du om ersättning elektroniskt 

 • Logga in på nätbanken.
 • Gå till fliken Försäkringar och vidare till avsnittet Försäkringar.
 • Välj Ansök om ersättning i menyn.
 • Fyll i ansökan och bekräfta sändningen med kodappen eller kodkalkylatorn.
 • Skicka bilagorna per post, adress: 
  Nordea Livförsäkring Finland Ab 
  Försäkringstjänster/ Ersättningsansökningar 
  5009665-2478 
  00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan följa upp statusen för ersättningshandläggningen i nätbanken under Försäkringar.

Dödsfall och förfallen försäkring

Ersättningsansökan 
(pdf, 1003 KB)Öppnas i nytt fönster

 • Nordea Sparlivförsäkring
 • Nordea Pensionsplacering

Nordea Låneskydd och Nordea Låneskydd Plus

Ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster för följande försäkringsfall: 

 • Dödsfall (livförsäkring)
 • Allvarlig sjukdom
 • Permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfall

Ansökan om ersättning med stöd av skyddet vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet) i låneskyddsförsäkringen lämnar du i AXA:s elektroniska ersättningstjänstÖppnas i nytt fönster

Nordea MyLife och Personskydd

Ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster för följande försäkringsfall: 

 • Dödsfall (livförsäkring)
 • Allvarlig sjukdom
 • Permanent arbetsoförmåga
 • Permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall (eller permanent skada till följd - Personskydd)

Ersättningsansökan (pdf, 589 KB)Öppnas i nytt fönster med stöd av skyddet vid tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet)

Ersättningsansökan (pdf, 593 KB)Öppnas i nytt fönster med stöd av skyddet vid arbetslöshet

Meddela din närståendes död till banken

Meddela din närståendes död till banken

Vi rekommenderar att du meddelar din närståendes död till banken så att vi får uppgiften också för livförsäkringen. Banken får uppgiften om dödsfallet också från Befolkningsregistercentralen, men ofta kommer den med dröjsmål.

Du kan meddela dödsfallet till kundtjänsten på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18, eller via chatten också med andra bankers bankkoder. 

Det meddelande om försäkringsersättningen som behövs som bilaga till bouppteckningsinstrumentet skickar vi automatiskt till den avlidnes sista hemadress. Livförsäkringen upphör på dödsdagen och försäkringsersättning kan ansökas redan före bouppteckningen.

Anvisningar om hur du sköter dödsboets bankärenden finns på nordea.fi/laheisen-kuolemaÖppnas i nytt fönster.

Meddela försäkringsersättningen till bouppteckningsinstrumentet

Summan av livförsäkringsersättningen och förmånstagarförordnandet ska meddelas i bouppteckningsinstrumentet. I bouppteckningsinstrumentet ska livförsäkringsersättningen inte antecknas i den avlidnes tillgångar utan i punkten Tilläggsuppgifter. Om förmånstagarförordnandet för försäkringen är dödsboet, antecknas livförsäkringsersättningen dock i den avlidnes tillgångar.

Efter att försäkringsersättningen betalats skickar försäkringsbolaget uppgiften om den till Skatteförvaltningen.

Ersättningsansökan
Bilagor till ersättningsansökan
Beskattning av ersättning
Vanliga frågor

Postadress inom Finland

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Postadress från utlandet

Svarsförsändelse
Réponse Payee Finlande
Nordea Bank Finland Plc
2478 Nordea Life Assurance Finland Plc
FI-00006 SVARSFÖRSÄNDELSE
FINLAND

Lägg till följande uppgift på kuvertet då du skickar ansökan från utlandet: IBRS/CCRI, 5009665-2478.