Check-in-ungdomsförsäkring

Du som är 18–28 år kan skydda dig med heltäckande Check-in försäkring för Nordeakunder. Check-in försäkringen ger dig det skydd du behöver hemma, på resor och vid olyckor – lätt och förmånligt i samma paket.

  • En enkel, förmånlig och omfattande försäkringshelhet för dig som är 18–28 år.
  • Du får rese-, hem- och olycksfallsförsäkring i ett paket. Check-in paketet är upp till 20 % förmånligare än produkterna separat. Priset på paketet varierar litet beroende på ålder och ort.
  • Vi handlägger över 70 % av fallen inom ett dygn. Ersättningen får du snabbt på ditt konto.
  • Du får genast 30 euro i självriskförmån, och summan ökar för varje skadefritt år upp till 230 euro.

Check-in försäkringen beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab, vars ombud är Nordea Bank Abp, filial i Finland.

Försäkring och skydd

Försäkring och skydd

Check-in Personförsäkring 

Max.
ersättning

Självrisk

- Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall30 000 euro-
- Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall50 000 euro-
- Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse5 000 euro-
Check-in Hemförsäkring för hög- och radhusbostad
- Lösöre20 000 euro150 euro
- Fast inredning i lägenhet5 000 euro150 euro
- Ansvarsförsäkring170 000 euro150 euro
- Rättskyddsförsäkring8 500 euro20%/170 euro
Check-in Reseförsäkring
- ResenärskyddIngen övre gräns-

I produktbeskrivningen för Check-in-försäkring hittar du en mer ingående redogörelse för alla dessa försäkringar.

På Check-in-försäkringen tillämpas specialpris. Du får prisförmånen endast genom att köpa hela paketet. När du fyller 29 år ändras Check-in till tre normala försäkringar och specialpriset faller bort..