Spara och placera hållbart

Genom att placera i hållbara företag kan du påverka deras verksamhet. Då får företag som agerar hållbart mer finansiering medan bolagen vars verksamhet inte är hållbar är tvungna att ändra sitt agerande. Men måste du i så fall tumma på den förväntade avkastningen?

Placera i företag som bedriver hållbar affärsverksamhet.

Att placera hållbart betyder inte att du måste avstå från avkastning. De ekonomiska nyckeltalen är essentiella vid placeringar, men så är även övervägd risktagning. Hållbarhet är inte bara miljöskydd. Det är också bra riskhantering.

Nordea har ett eget expertteam som analyserar och bedömer bland annat hur olika bolag iakttar arbetarskydd och om deras underleverantörer utnyttjar barnarbetskraft eller släpper ut farliga ämnen i naturen. Det är faktorer som utöver miljöeffekterna även påverkar bolagets aktiekurs och värde.

Denna ESG-analys tillämpas på alla Nordeafonder i syfte att hitta potentiella placeringsobjekt. Med hjälp av analysen kan vi välja att placera i ett bolag eller utesluta det. Du får hållbar avkastning samtidigt som du främjar en hållbar framtid globalt.

Kolla in videon nedan och se hur vi kan påverka jordens framtid med våra beslut.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Läs mer om våra hållbara fonder.

Fonden Klimat och Miljö

En aktiefond för dig som vill placera i hållbar utveckling och satsa på koldioxidsnåla lösningar.

Läs mer om Fonden Klimat och Miljö

Starsfonder

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder

Spara och placera hållbart

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder

Vad gör Nordea?

Nordeas fonder har redan i 10 år förvaltats enligt principerna för ansvarsfulla investeringar. Utöver många undersökningar och analyser har vi även kavlat upp ärmarna för att främja mer hållbar verksamhet. Kolla in hur vi har påverkat.