Kommande prisändringar

Förvaringstjänster (bankfack, sigillförvar och slutet förvar)

Priserna på förvaringstjänsterna ändras 1.1.2016. Samtidigt övergår vi från årlig till månatlig prissättning. Förvaringsavgiften debiteras månatligen i efterskott den 12:e.

Allmänna villkor for bankfack

Allmänna villkor for sigill förvar

Allmänna villkor for slutet förvar

Stam-, Nyckel- och Premium Banking-kunder får fortsättningsvis rabatt på priset på bankfack.

Priser på bankfack för Premium Banking-kunder
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm7 euro/mån40-60 euro/år
101–250 mm8 euro/mån70-80 euro/år
251–450 mm9 euro/mån90-100 euro/år
över 451 mm10 euro/mån110 euro/år
Priser på bankfack för Nyckelkunder 
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm10 euro/mån40-60 euro/år
101–250 mm12 euro/mån70-80 euro/år
251–450 mm13 euro/mån90-100 euro/år
över 451 mm15 euro/mån110 euro/år
Priser på bankfack för Stamkunder  
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm15 euro/mån60-80 euro/år
101–250 mm17 euro/mån100-115 euro/år
251–450 mm20 euro/mån130-140 euro/år
över 451 mm23 euro/mån150 euro/år
Priser på bankfack för Check-in kunder  
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm20 euro/mån80-100 euro/år
101–250 mm24 euro/mån120-140 euro/år
251–450 mm26 euro/mån160-180 euro/år
över 451 mm30 euro/mån200 euro/år
Priser på bankfack för Check-in kunder  
Storlek, höjd mm*Nytt pris inkl. moms 24 %
Gammalt pris inkl. moms 24 %
under 101 mm20 euro/mån80-100 euro/år
101–250 mm24 euro/mån120-140 euro/år
251–450 mm26 euro/mån160-180 euro/år
över 451 mm30 euro/mån200 euro/år

*Antalet storlekar på bankfack har minskats från sju till fyra.

Sigillförvar och slutet förvar
Nytt pris inkl. moms 24 %Gammalt pris inkl. moms 24 %
Sigillförvar för pappersdokument4 euro/mån.14,46 euro/år
Utbyte av sigill20 euro/gång6,73 euro/gång

savgift för slutet förvar på det värde
kunden uppgett,

per debiteringsgång minst  

2 % av värdet på förvar,

minst 17 euro/mån.

1 % av värdet på förvar,

minst 16,82 euro/år

Tillfälligt öppnande av slutet förvar20 euro/gång16,82 euro/gång