Strukturerade placeringar

Strukturerade produkter, eller strukturerade placeringar som vi valt att kalla dem, är samlingsnamnet för en mängd placeringar med olika avkastningsmöjligheter och risknivåer.

Aktuella strukturerade produkter

Klicka på länkarna nedan för att hitta mer information om våra placeringar.

Kapitalskyddade placeringar och bevis är våra vanligaste strukturerade placeringar. De baseras på Nordeas aktuella marknadssyn och du hittar våra aktuella erbjudanden samt utestående och förfallna placeringar på länkarna nedan.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är kopplade till utvecklingen i de marknader där våra analytiker ser bäst potential. Placeringen ger möjlighet att ta del av marknadens uppgång, samtidigt som det garanterade beloppet är säkrat på förfallodagen.

Kapitalskyddade placeringar

Bevis

Nordeas bevis är innovativa och intressanta placeringar. Baserat på olika marknadsförväntningar och riskprofiler tar vi fram bevis som kan ge positiv avkastning när marknaden stiger, är oförändrad, eller till och med faller.

Bevis

Räntebevis

På grund av den höga risken på aktiemarknaden och den låga räntan på insättningskontona finns det eftergång på placeringsprodukter vars värdefluktuation befinner sig någonstans mellan aktier och konton. Därför har Nordea infört Räntebevis i sitt produktutbud.

Läs mera om Räntebevis

Börshandlade produkter

Nordea erbjuder börshandlade produkter som Bull & Bear, Warranter och Turbowarranter.