Aktieobligation Industri

Placeringshorisonten för Aktieobligation Industri är ca 5 år och den är bunden till utvecklingen av indexet STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Price. Obligationen erbjuder måttliga avkastningsmöjligheter då värdet på den underliggande tillgången stiger. Då multipliceras värdeutvecklingen med en avkastningsfaktor på 90 % (indikativt, minst 80 %). Om Slutkursen (vid beräkningen används medeltalet för slutdagarnas stängningskurser) för den underliggande tillgången på den sista Slutdagen är lägre än Startkursen får du dock ditt nominella kapital tillbaka. Kapitalskyddet gäller inte överkursen, dvs. den återbetalas inte. Den underliggande tillgångens värdeutveckling beräknas genom att man dividerar differensen mellan slutkursen och startkursen med startkursen.