Kreditbevis USA High Yield Extra

Placeringstiden för Kreditbevis USA High Yield Extra är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 30 i indexet Markit CDX North America High Yield (100 bolag, läget 04/2018). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalnings-skyldigheter. Nedan ges exempel på kredithändelser. Beviset ger en fast ränteavkastning på 6,5 % (årlig avkastning, indiktavit, minst 5,5 %) om högst 15 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. Räntan betalas kvartalsvis. Eftersom kreditbeviset USA High Yield Extra inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.