Thomas Cook

Genom att placera i Räntebevis Thomas Cook får du en årlig kupongavkastning på 2,05 procent. Teckningstiden går ut den 18 december.

Räntebevis Thomas Cook

Genom att placera i Räntebevis Thomas Cook får du en årlig kupongavkastning på 2,05 procent. Teckningstiden går ut den 18 december. Valutan för Räntebeviset är svenska kronor och den minsta placeringen 10 000 kronor. Läs mer om Räntebeviset och dess underliggande tillgång i de bifogade materialen.