Macy's

Genom att placera i Räntebevis Macy’s får du en årlig kupongavkastning på 4,15 procent. Teckningstiden går ut den 18 december.

Räntebevis Macy’s

Genom att placera i Räntebevis Macy’s får du en årlig kupongavkastning på 4,15 procent. Teckningstiden går ut den 18 december. Valutan för Räntebeviset är US-dollar och den minsta placeringen 2 000 dollar. Läs mer om Räntebeviset och dess underliggande tillgång i de bifogade materialen.