Altice

Genom att placera i Räntebevis Altice får du en årlig kupongavkastning på 4 procent. Teckningstiden går ut den 18 december.

Räntebevis Altice

Genom att placera i Räntebevis Altice får du en årlig kupongavkastning på 4 procent. Teckningstiden går ut den 18 december. Valutan för Räntebeviset är euro och den minsta placeringen 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och dess underliggande tillgång i de bifogade materialen.