Altice France SA

Teckningstiden av nya Räntebevis Altice France SA går ut den 18 december 2019.

Räntebevis Altice France SA

Genom att placera i Räntebevis Altice France SA får du en årlig kupongavkastning på 2,00 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.