The Goodyear Tire & Rubber Co

Teckningstiden av nya Räntebevis Goodyear går ut den 18 december 2019.

Räntebevis Goodyear

Genom att placera i Räntebevis The Goodyear Tire & Rubber Co får du en årlig kupongavkastning på 2,25 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.